Gelderland wil provinciale economie stimuleren

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Om de Gelderse economie extra te stimuleren liggen er kansen op het terrein van energietransitie, de woningbouw, mobiliteit, weg- en waterbouw, cultuur en erfgoed, breedband en jeugdwerkeloosheid.

Gelderland wil provinciale economie stimuleren

Dit schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een notitie aan Provinciale Staten, naar aanleiding van de roep vanuit een meerderheid van PS om als de provincie verantwoordelijkheid te nemen in tijden van crisis.
 
Naast directe extra investeringen, die het college via projecten wil doen, wil het belemmeringen in de regelgeving verder wegnemen én meer lucht geven aan gemeenten door bijvoorbeeld een financiële regeling.

Gesprek over economische situatie

De notitie dient als richtlijn voor het gesprek dat GS en PS gaan voeren over de Gelderse economische situatie en de mogelijkheden die de provincie hierbij voor zichzelf ziet. Na de Statenvergadering van september komen Gedeputeerde Staten met uitgewerkte voorstellen terug bij PS. Provinciale Staten beslissen daarover bij de behandeling van de begroting voor 2014 in november.

Goed op weg

Halverwege deze coalitieperiode hebben Gedeputeerde Staten de voortgang bekeken van de Uitvoeringsagenda uit 2011. Veel verloopt volgens plan en er zijn zichtbare resultaten geboekt. Denk aan het akkoord met het Rijk over de A15, het sportbeleid, de decentralisatie van het natuurbeleid, de totstandkoming van de omgevingsvisie en de instelling van het Topfonds waarmee innovatieve initiatieven op een financieel duurzame manier worden gestimuleerd. De aanhoudende crisis en de ingrijpende ontwikkelingen in stad en platteland op het gebied van de regionale bevolkingskrimp en de vergrijzing, zijn aanleiding om te kijken naar de beleidskeuzes voor de resterende periode. Naast de extra impuls stelt het college voor de bestuursstijl van partnerschap door te ontwikkelen naar een stijl die meer initiatieven uit de samenleving mogelijk maakt.

Investeringsimpuls

Eén van de manieren waarop de provincie de economie en werkgelegenheid wil versterken is door een directe investeringsimpuls. Projecten in de energietransitie, woningbouw, mobiliteit, weg- en waterbouw, cultuur en erfgoed, breedband en jeugdwerkeloosheid zijn hiervoor reeds in beeld. Deze projecten, die in november uitgebreid voorgesteld gaan worden, creëren werkgelegenheid, zijn binnen twee jaar uitvoerbaar (2013-2015), zijn structuurversterkend en hebben waar mogelijk een duurzaam, revolverend karakter.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!