Gelderland zoekt vermogensbeheerder

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten willen zo weinig mogelijk risico's lopen met het beheer van het vermogen dat is vrijgekomen na de verkoop van de Nuon-aandelen. Het beheer van 1,8 miljard euro wordt daarom via een Europese aanbesteding ondergebracht bij een externe vermogensbeheerder.

Gelderland zoekt vermogensbeheerder

Behalve het bedrag van 1,8 miljard euro ontvangt de provincie de komende jaren nog ongeveer 2,4 miljard euro. Provinciale Staten hebben 500 miljoen euro gereserveerd voor anti-recessie maatregelen voor de periode 2010 - 2015. De provincie Gelderland wil het stamkapitaal, dat is het oorspronkelijk bedrag dat is vrijgekomen met de verkoop van de Nuonaandelen, zo veel mogelijk in stand houden. Dit grondkapitaal wordt daarom zo risicoloos mogelijk beheerd en de opbrengst gaat in de Meerjarige Investeringsreserve Gelderland (MIG).

MIG
De MIG is bedoeld voor bijdragen in grote investeringen in Gelderland die vooral door partners gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld een bijdrage in de aanleg van de Stadsbrug Nijmegen, Park Lingezegen, bouw van goedkope woningen, bedrijfsverplaatsingen en verbetering bedrijfsterreinen en aanleg van wegen en fietspaden.

Aanbesteding
Het college heeft besloten om het vermogensbeheer uit te besteden via een Europees aanbestedingstraject. Gedeputeerde Staten blijven verantwoordelijk, hoewel het vermogensbeheer en selectie van het beheer wordt uitbesteed.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!