Gelders bedrijfsleven onder druk door bedrijfsresultaten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland\

De economische malaise heeft een negatieve invloed op de resultaten van het Gelderse bedrijfsleven. Dit blijkt uit de COEN-cijfers die door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

Gelders bedrijfsleven onder druk door bedrijfsresultaten

De omzetontwikkeling is negatief, de winstgevendheid is verslechterd en de investeringsbereidheid is laag. De export is gelijk gebleven. Het bedrijfsleven is somber over het huidige economische klimaat. Om het hoofd boven water te houden moeten bedrijven snijden in hun (personeels)kosten. Gevolg hiervan is een dalende werkgelegenheid. De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn iets beter, van een structureel herstel is echter nog geen sprake.

Economisch klimaat

De Gelderse ondernemers zijn zeer somber over het huidige economische klimaat. Ruim een derde van het bedrijfsleven (39%) heeft het economisch klimaat in het derde kwartaal van 2012 verder zien verslechteren. Slechts 6% ziet een verbetering. Dit resulteert in een saldo van -34%. Als het bedrijfsleven vooruitkijkt naar het vierde kwartaal dan zijn zij iets minder somber gestemd.

Omzet

In het derde kwartaal van 2012 heeft 33% van het Gelderse bedrijfsleven de omzet zien afnemen. Bij 20% van de bedrijven is sprake van een omzetstijging. Het saldo komt derhalve uit op -13%. Voor het vierde kwartaal zijn ondernemers hoopvol gestemd (saldo 1%). Hiermee blijven de verwachtingen in Gelderland iets achter bij Nederland. Landelijk komt het saldo uit op 3%.

Export

De export is de motor van onze economie. Nederland is het vijfde exportland in de wereld. Het Gelderse bedrijfsleven heeft niet weten te profiteren van de - afnemende - groei van de wereldhandel. Van de Gelderse exporteurs meldt 22% een toename van de buitenlandse handel. Eveneens 22% geeft aan dat de export is gedaald. Per saldo is de export dus gelijk gebleven. Landelijk is de exportontwikkeling positief (2%). Voor het vierde kwartaal worden betere exportresultaten verwacht.

Werkgelegenheid

De tegenvallende bedrijfsresultaten hebben een negatieve invloed op de werkgelegenheid. Ook in het derde kwartaal heeft het Gelderse bedrijfsleven haar personeelsbestand zien krimpen. Voor het vierde kwartaal wordt nog geen herstel verwacht.

Investeringen

De investeringsbereidheid is een graadmeter voor het vertrouwen dat bedrijven hebben in de toekomst. Is de bereidheid om te investeren hoog dan is het vertrouwen hoog (en andersom). Het is dan ook zorgelijk dat de investeringsbereidheid opnieuw is gedaald. Het saldo in het derde kwartaal komt uit op -12%. Hiermee is het Gelderse bedrijfsleven iets negatiever dan de collega’s elders in het land.

Winstgevendheid

De winstgevendheid van het Gelderse bedrijfsleven is verder verslechterd in het derde kwartaal van 2012. Met name in de bouwnijverheid en de groothandel is het aantal ondernemingen met dalende winsten sterk toegenomen. Gelet op de stand van de economie, het lage consumentenvertrouwen en de lage koopbereidheid valt een winstherstel in de eerste helft van 2013 niet te verwachten.

volledige rapport met de resultaten van Nederland is te downloaden op www.kvk.nl/coen. Het rapport met de resultaten van Gelderland is te downloaden op www.kvk.nl/coengelderland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!