Gelderse bedrijven en organisaties pleiten voor versnelling circulaire economie

Meer dan 30 Gelderse bedrijven en organisaties hebben donderdag 28 maart in het provinciehuis in Arnhem een manifest aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen om de circulaire economie in Gelderland in de komende 4 jaar te versnellen.

Gelderse bedrijven en organisaties pleiten voor versnelling circulaire economie

Op initiatief van KIEMT en VNO-NCW Midden hebben diverse regio’s, branches en (maak)bedrijven een gezamenlijke boodschap afgegeven aan de lijsttrekkers.

Bedrijven in de lead

Laat bedrijven in de regio de lead nemen in de transitie naar een circulaire economie en faciliteer circulaire investeringen in de komende coalitieperiode door de helft van de klimaatgelden hiervoor in te zetten en vanuit de Nuon-gelden 200 miljoen vrij te maken voor een investeringsfonds. Eerste reactie gedeputeerde Michiel Scheffer (D66) op het manifest: “In de afgelopen jaren was er enorme bewustwording op dit thema en startten veel pilots. Het is nu tijd voor opschalen”.

Een schone Gelderse industrie

De transitie naar een circulaire economie biedt de Gelderse samenleving zicht op een duurzame toekomst met grote voordelen voor zowel de economie als het milieu. In de circulaire economie zijn materialen telkens opnieuw grondstof voor een volgende toepassing, wat veel energie-, afval- en grondstoffenbesparing oplevert en CO2-uitstoot vermindert. Dat levert een directe bijdrage aan de Gelderse klimaatdoelstellingen op. Het maken van concrete stappen lukt alleen als de bedrijven zelf mee doen. 

Aanbevelingen

De ondertekenaars van het manifest doen een aantal concrete aanbevelingen aan de Gelderse politieke partijen:

  • Bouw voort op de bestaande initiatieven. In de afgelopen periode is het MKB ondersteund door samenwerkende partners zoals KIEMT, VNO-NCW Midden en kennisinstellingen. Het is belangrijk om deze steun aan het MKB te continueren.
  • Zet de klimaatgelden (30 miljoen per jaar) niet alleen in voor de regio’s, maar ook aan bedrijven en branches waarin bedrijven samenwerken (sectoren). Laat 6 sectoren en 6 regio’s in 2019 een bidbook opstellen met concrete projecten. De regeling ‘Slimme Schone Fabrieken’ is hier een mooi voorbeeld van.
  • Stel per sector/regio een onafhankelijke expertgroep in die ingediende voorstellen en maatregelen kan beoordelen. Experts werken transparant, onafhankelijk en zijn goed bereikbaar.
  • Zorg op voorhand voor een investerings-/risicofonds, met lage rentepercentages, waarmee de onrendabele top van investeringen gefinancierd kan worden. En maak het mogelijk om garantstelling voor kasstroomfinanciering af te geven.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!