Gelderse bevolking groeit en vergrijst

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

De bevolking in Gelderland groeit nog tot ongeveer 2.054.000 inwoners in 2030. Daarna zal de Gelderse bevolking naar verwachting langzaam gaan krimpen. In 2019 is een op de vijf Gelderlanders 65 jaar of ouder. Deze voorspellingen zijn te lezen in de Bevolkingsprognose Gelderland 2010.

Gelderse bevolking groeit en vergrijst

Dit onderzoeksrapport schetst een beeld van de verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2040. De provincie brengt regelmatig een nieuwe prognose uit over de verwachte veranderingen in de omvang, samenstelling en leeftijdsopbouw van de bevolking goed op ontwikkelingen in te kunnen spelen. Deze prognose is gebaseerd op de geboorte- en sterftecijfers, binnen- en buitenlandse migratie en de te verwachten ontwikkelingen daarin.

Anticiperen
De verwachte ontwikkeling van de bevolking heeft gevolgen voor alle beleidsterreinen van de provincie. Bijvoorbeeld voor woningbouw en arbeidsmarkt. Ook verkeer en vervoer, onderwijs, zorg en welzijn hebben er direct of indirect mee te maken. Hoewel de Gelderse bevolking nu nog groeit is anticiperen op krimp noodzakelijk.

Afnemende groei
De prognose in vogelvlucht:

In de loop van 2011 bereikt de Gelderse bevolking voor het eerst de omvang van 2.000.000 inwoners. Op 1 januari 2009 waren er nog 1.991.000 Gelderlanders.
In 2030 telt Gelderland ongeveer 2.054.000 inwoners. Daarna zal de Gelderse bevolking naar verwachting langzaam gaan krimpen.
Regio de Achterhoek krimpt nu al. De regio Stedendriehoek zal binnen 5 jaar volgen en daarna komen (bijna alle) andere regio’s.
Gelderland vergrijst. Rond 2019 is een op de vijf Gelderlanders 65 jaar of ouder. De Stedendriehoek en de Achterhoek bereiken de 20 procent al in 2014. Het aantal werkende mensen zal kleiner worden.
Als gevolg van de vergrijzing, zullen er na 2027 meer mensen overlijden dan er geboren worden. De bevolkingsafname die daarvan het gevolg is, zal niet worden gecompenseerd door binnen- en buitenlandse migratie.
De meeste verhuizingen vinden plaats binnen de provinciegrenzen. Het aantal mensen dat zich in Gelderland vestigt is ongeveer gelijk aan het aantal mensen dat vertrekt. Dit is al jaren nagenoeg stabiel.
Het aantal huishoudens groeit tot 2035 omdat het aantal eenpersoonshuishoudens groeit. Na 2035 zal het aantal huishoudens gaan dalen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!