Gelderse economie klimt uit dal

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Provincie Gelderland

Econometer: dalende trend gestuit

Gelderse economie klimt uit dal

Volgens het CBS is de Nederlandse economie in 2009 met 4% gekrompen. De krimp in de laatste twee kwartalen was aanzienlijk kleiner dan die in het eerste halfjaar. Vergeleken met het eerste en tweede kwartaal groeide de economie zelfs weer met respectievelijk 0,5% en 0,3%. Nederland is daarmee volgens de gangbare definitie al weer twee kwartalen uit de recessie en presteert beter dan de EU als geheel.

Het CBS meldt voorts dat de Nederlandse economie in de eerste twee maanden van 2010 verder uit het dal is opgekrabbeld en in de jongste prognoses van het CPB wordt voor 2010 een economische groei voorzien van 1½%.

Conjunctuurgevoelig
Een soortgelijke ontwikkeling heeft zich naar verwachting ook in Gelderland voorgedaan. Uit het langjarig ontwikkelingsbeeld blijkt echter dat de Gelderse economie conjunctuurgevoeliger is en dat de pieken en de dalen doorgaans wat hoger en dieper zijn dan de Nederlandse. Aannemende dat dit mechanisme ook voor 2009 opgeld heeft gedaan dan moet blijkens onze voorlopige ramingen rekening worden gehouden met een iets grotere Gelderse krimp in 2009. Daar staat tegenover dat bij het aantrekken van de conjunctuur het herstel in Gelderland mogelijk ook iets sneller zal verlopen.

Dalende trent gestuit
De meest recente ontwikkeling bij vrijwel alle Gelderse indicatoren duidt er op dat de dalende trend gestuit lijkt. Hier en daar is zelfs al weer sprake van enige verbetering. Dit zou kunnen betekenen dat de crisis kort maar heftig is geweest. De werkloosheid loopt weliswaar nog op, maar is in historisch perspectief gezien nog steeds laag en internationaal gezien zelfs uitzonderlijk laag.

Werkloosheid
De werkloosheid in Gelderland is in 2009 licht gestegen van 3,7 naar 4,1 procent van de beroepsbevolking. Op Zeeland na heeft Gelderland landelijk gezien het laagste percentage werklozen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!