Gelderse politiek wil investeren in N786

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW midden

Een grote meerderheid van de politieke partijen in Gelderland wil dat in de volgende coalitieperiode een investeringsbesluit wordt genomen over de N786, de provinciale weg tussen Dieren en Apeldoorn.

Gelderse politiek wil investeren in N786

Het investeringsbesluit voor een verbeterde ontsluiting via de N786 is belangrijk om zowel de leefbaarheid als de economische groei te waarborgen voor met name de papierindustrie die op dit moment werk biedt aan ruim 3000 mensen. Al geruime tijd pleiten dorps- en wijkraden, werkgeversorganisaties, gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden en de Gelderse Milieufederatie voor de zogeheten kanaalvariant, bij voorkeur met een nieuwe aansluiting op de A50. Deze maatschappelijke coalitie heeft in de afgelopen weken 3 stellingen voorgelegd aan de Gelderse politieke partijen. Met als doel maximaal duidelijkheid te bieden aan de kiezers in de regio over wat er gaat gebeuren in hun voortuin.

Investeren in de toekomst

Op de website www.n786.nl zijn alle reacties van de partijen te vinden. Opvallend is dat van de huidige coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD in de komende periode een investeringsbesluit willen nemen. D66  wil dat als enige coalitiepartij niet. Alle oppositiepartijen, op Centrum Democraten en GroenLinks na, willen ook dat er in de komende periode een besluit valt. De VVD meldt in haar reactie expliciet te willen investeren economie en bereikbaarheid. Ook 50 Plus geeft aan dat de papierindustrie de basis is van de Gelderse maakindustrie en we deze economie moeten bevorderen in plaats van afbreken. D66 is van mening dat er geen bereikbaarheidsprobleem is in de regio en investeringen in  infrastructuur dus niet nodig zijn.

Draagvlak niet voor alle partijen doorslaggevend

De kanaalvariant kan rekenen op een groot draagvlak in het gebied. De variant met een nieuwe aansluiting op de A50 levert lokaal inpassingsvraagstukken op, maar dat geldt ook voor de variant die aansluit op de Immenberg. Beide varianten langs het kanaal kosten aanzienlijk meer dat het opwaarderen van de huidige route door de dorpen of het verplaatsen van de weg naar de randen van het dorp (omleggingen). Als gevraagd wordt aan partijen of een groot draagvlak in de omgeving belangrijker is dan de kosten, geeft de PvdA aan dat de prijs doorslaggevend is.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!