Gemeente Barneveld ontvangt Ondernemersmanifest

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Barneveld

Wethouder G.J. van den Hengel ontving afgelopen vrijdag uit handen van de heer H. Biesheuvel, oud-voorzitter van MKB Nederland, het Ondernemersmanifest ONL voor Ondernemers.

Gemeente Barneveld ontvangt Ondernemersmanifest

In het manifest staan twintig handvatten om meer bedrijvigheid, werkgelegenheid en levendigheid in de gemeente te realiseren. Het manifest is bedoeld voor raadsleden, wethouders en lokale partijen om bij de komende collegeonderhandelingen één of meer handvatten aan de orde te stellen.

De heer Biesheuvel heeft een werkgeversorganisatie voor het MKB opgericht, ONL voor Ondernemers. Met deze organisatie wil hij ondernemers in het MKB ondersteunen. In het Ondernemersmanifest ONL voor Ondernemers benoemt hij twintig praktische handvatten waarmee de gemeente ondernemers kan faciliteren en zo meer bedrijvigheid, werkgelegenheid en levendigheid kan realiseren.

Onder de indruk

ONL voor Ondernemers presenteerde het Ondernemersmanifest aan wethouder Van den Hengel, en aan vertegenwoordigers van Centrum Ontwikkeling Barneveld (de heer J. van Boven) en de Barneveldse Middenstandsvereniging (mevrouw W. Gorissen).

De heer Biesheuvel was onder de indruk van het ondernemersklimaat in Barneveld en de manier waarop de gemeente Barneveld nu al voorwaarden schept en het bedrijfsleven faciliteert; verschillende handvatten blijken in Barneveld al gemeengoed te zijn, zoals de aandacht voor kleine bedrijven en een optimaal startersklimaat; in de gemeente Barneveld zijn relatief veel kleine zelfstandigen gevestigd en de gemeente Barneveld ondersteunt op tal van manieren startende ondernemers. Daarnaast is er een fysiek en digitaal Ondernemersloket dat de afgelopen jaren zijn bestaansrecht heeft bewezen.

De heer Biesheuvel riep de gemeente op om door middel van cocreatie met het bedrijfsleven samen te blijven werken aan een bedrijvige toekomst. Dat is – met het oog op tal van veranderingen – extra belangrijk.

Toekomst

Ten slotte riep de heer Biesheuvel het gemeentebestuur op om de keuzes, die bij de collegeonderhandelingen zullen worden gemaakt, duidelijk te communiceren met ondernemers. 'Leg uit waarom sommige keuzes wel en andere niet zijn gemaakt'.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!