Gemeente Bernheze koopt duurzame energie in

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Gemeente Bernheeze

De gemeente Bernheze heeft onlangs de inkoop van energie Europees aanbesteed waarbij is gekozen voor Greenchoice als leverancier. Naast deze vorm van duurzaamheid stelde de gemeente zich als doel om kosten te besparen.

Gemeente Bernheze koopt duurzame energie in

Gemeente Bernheze heeft deze opdracht gegund aan Greenchoice. Bij de keuze voor leverancier speelde het feit dat de ingekochte energie duurzaam is en de leverancier zich inspant om de elektriciteitsproductie verder te verduurzamen een grote rol.

Actief beleid om verbruik terug te dringen 

Jaarlijks verbruikt de gemeente Bernheze bijna 3 miljoen kWh elektriciteit, ongeveer net zoveel als 750 huishoudens. De elektriciteit is onder meer nodig voor gebouwen, openbare verlichting en rioolgemalen. Bernheze voert een actief beleid om het verbruik terug te dringen of duurzamer op te lossen. Inmiddels wordt bijna 10% van de elektriciteit zelf opgewekt met zonnepanelen. De overige elektriciteit wordt ingekocht; vanaf 1 januari 2017 duurzame energie van Nederlandse bodem. Hiermee zet de gemeente een grote stap in het behalen van haar klimaatdoelstellingen. 

Groene voorhoede 

Rien Wijdeven, wethouder van Bernheze: “We wilden de energie nog duurzamer gaan inkopen. De leverancier mag geen kernenergie leveren of een groot deel van de elektriciteit uit kolen halen. Maar ook de prijs was belangrijk. We besparen met de nieuwe leverancier in de komende 3 jaar naar verwachting € 45.000,-.” 

Windenergie uit Nederland 

In de aanbesteding vroeg Bernheze expliciet om Nederlandse windenergie en compensatie van de uitstoot van CO2 bij aardgasverbranding. Daarnaast wilde de gemeente een leverancier die zich aantoonbaar inspant om de productie van elektriciteit te verduurzamen, zowel nu als in de toekomst. Bij het beoordelen van de inschrijvingen bleek Greenchoice de laagste prijs te hebben en het best te scoren op duurzaam beleid. 

Oog voor lokale belangen 

Overigens valt de stroomvoorziening voor openbare verlichting buiten het contract. De gemeente wil daar nog een flinke stap verder mee gaan: ze onderhandelt met de Bernhezer Energie-Coöperatie (BECO) en Stichting Duurzaam Landleven om duurzame elektriciteit te betrekken uit een lokale bio-vergistingsinstallatie. Dat leidt naast milieuwinst tot een sterkere lokale economie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!