Gemeente Haaren presenteert toekomstvisie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Haaren

Voor gemeentes staan er de komende jaren een aantal belangrijke uitdagingen te wachten. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst heeft de Gemeente Haaren haar toekomstvisie gepresenteerd.

Gemeente Haaren presenteert toekomstvisie

Wat bedoelen we met de regio?

Hiermee bedoelen we het gebied waarin Haaren ligt, dus bekeken vanuit Haarens pespectief. We bakenen dit af tot het grondgebied van de gemeenten Haaren, Boxtel, Goirle, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Tilburg en Vught.

Wat wordt bedoeld met regionale opgaven en waarom zijn die belangrijk in de discussie over de toekomst van Haaren?

De gemeente Haaren maakt een keuze tussen zelfstandigheid in combinatie met samenwerking, herindeling of opsplitsing. Welke keuze er ook wordt gemaakt, het is belangrijk dat de gemeente in de toekomst de taken goed aankan. Daarbij zijn er zaken die lokaal spelen en zaken die regionaal spelen. Voorbeelden van zaken die lokaal (binnen de gemeente) spelen zijn: de toekomst van de dorpshuizen en de subsidies voor verenigingen. Dat zijn dingen die belangrijk voor de toekomst zijn. Er zijn ook zaken die niet alleen lokaal, maar ook regionaal spelen. Denk bijvoorbeeld aan de toekomst van de landbouw, of de ontwikkeling van de Rijksweg N65. Daar heeft niet alleen Haaren mee te maken, maar de hele regio. Het is belangrijk dat de gemeente Haaren een keuze maakt (voor zelfstandigheid, herindeling of opsplitsing) waarin niet alleen de zaken die lokaal spelen, maar ook de zaken die regionaal spelen goed kunnen worden aangepakt.

Wat speelt in de provincie als geheel?

Bij het kijken naar de regionale opgaven beginnen we bij de provincie Noord-Brabant. Want veel van de regionale opgaven zijn voor de hele provincie van belang. De provincie heeft een agenda opgesteld waarin te lezen is wat de vraagstukken zijn voor de provincie als geheel. De provincie ziet de kracht van Brabant in een aantrekkelijk stad- en dorpenlandschap, de geografische ligging tussen grote metropolen (Randstad, Ruhrgebied, Vlaamse Ruit), sociaal-culturele rijkdom (verenigingen, kunst en cultuur), een zeer grote variatie in landschappen en een sterke bedrijvigheid. Om die kracht te benutten ziet de provincie als belangrijke taak het vestigings- en leefklimaat voor mensen en bedrijven goed te houden of te verbeteren. Het moet voor bedrijven aantrekkelijk zijn om zich te vestigen in de provincie of om er te blijven. Dat heeft te maken met de voorwaarden die gesteld worden aan bedrijven, maar ook met de vraag of er voldoende geschikt personeel is. Dat heeft dan weer met de juiste opleidingen te maken en met het bieden van een aantrekkelijke woonomgeving: het moet voor mensen aantrekkelijk blijven hier naartoe te komen of hier te blijven. In dat licht is bijvoorbeeld ook de discussie over schaliegas, die op veel plekken in onze provincie speelt, te zien.

Veiligheid en bestrijden van criminaliteit

Onze provincie heeft veel last van aan drugs gerelateerde criminaliteit. In de provincie, maar ook in onze regio, zijn veel gemeenten nu en de komende jaren druk met het bestrijden hiervan. Hier zijn veel partijen bij betrokken. Bijvoorbeeld gemeenten, omdat het sluiten van drugspanden de verantwoordelijkheid van de gemeente is; de politie in het kader van de opsporing en de belastingdienst in het kader van het financieel aanpakken van criminelen. Dit is een grote opgave die veel capaciteit vraagt.

Wat is specifiek voor onze regio?
Om te beginnen is er geen vastgestelde “lijst” van regionale opgaven. Je kunt er over van mening verschillen over wat de belangrijkste regionale vraagstukken zijn. Voor de een is de toekomst van de landbouw misschien het belangrijkst, terwijl de ander de voorzieningen in de dorpen voor de regio veel belangrijker vindt. We noemen hieronder enkele regionale opgaven die in het oog springen.

Samenwerking tussen stad en platteland

De regio kenmerkt zich door een aantal grote steden (Den Bosch, Tilburg) en een groot aantal kleinere gemeenten. De steden zijn economisch van groot belang. Ze bieden veel werkgelegenheid. De kleinere gemeenten, die vaak bestaan uit meerdere dorpen en groene gebieden, scoren hoog op leefbaarheid en woonkwaliteit en bieden de gelegenheid voor de inwoners van de steden om te recreëren. Een regionale opgave is om ervoor te zorgen dat stad en platteland elkaar sterker maken, vanuit hun verschillende kwaliteiten.

Samenwerken in het sociaal domein

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Samenwerking tussen gemeenten op dit thema is erg belangrijk. Het gaat om vaak om problemen die alleen vanuit een regionale blik goed op te lossen zijn. Bijvoorbeeld omdat kinderen met problemen in een andere gemeente wonen dan waar ze naar school gaan. Of omdat we mensen aan het werk kunnen helpen in een buurgemeente.

Ontwikkeling “groen” en “vrijetijdseconomie”

Veel gemeenten in onze regio hebben aandacht voor de ontwikkeling van groen en werken samen aan projecten die daaraan bijdragen. Het groen maakt de regio tot een aantrekkelijke woonomgeving voor inwoners en trekt toeristen naar onze regio. Het is dus ook goed voor de economie want het zorgt voor werkgelegenheid.

Een belangrijk onderwerp in onze regio is “Het Groene Woud”. Dit is grofweg het gebied tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Het is door de provincie aangewezen als een van de “Landschappen van Allure”. Provincie, de betrokken gemeenten en andere partijen betalen allemaal mee aan projecten om Het Groene Woud sterker te maken. Maar er zijn meer “groene” projecten (soms onderdeel van het Groene Woud en soms niet) waar gemeenten in de regio en andere partijen samen in investeren, zoals de Loonse en Drunense duinen,  de Oisterwijkse Bossen en Vennen en het natuurgebied De Kampina.

Ook ontstaan initiatieven op het gebied van duurzame energie en is er vanuit de regio een lobby ontstaan tegen boringen naar schaliegas.

“Agrifood”

Een belangrijk thema in Noordoost Brabant is “agrifood”. Agrifood omvat alles rond voedsel, zowel de productie als het bewerken, verwerken, vermarkten en de distributie ervan. Binnen Agrifood Capital werken ondernemers, overheden en onderwijs samen in concrete projecten en programma’s met een gezamenlijke ambitie: in 2020 is Noordoost-Brabant topregio in agrifood.

Mobiliteit en Infrastructuur

Het is belangrijk om als regio goed bereikbaar te zijn mede met het oog op onze concurrentiepositie. Dat is belangrijk voor bedrijven en inwoners. Tegelijk willen we dat de regio goed leefbaar blijft voor de inwoners.De Rijksweg N65 is een drukke weg die door onze gemeente en onze regio heenloopt. De opgave waar de gemeenten samen aan werken met Rijk en provincie is het verbeteren van de leefbaarheid langs en de veiligheid op de N65.Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer betekent, dat er meer personen- en goederentreinen gaan rijden op het traject Meteren-’s-Hertogenbosch-Vught-Esch-Boxtel. Doel is dat je kunt opstappen zoals bij een metro: elke tien minuten een trein. Goede spoorverbindingen worden steeds belangrijker, maar ook dan speelt de leefbaarheid van inwoners, barriérewerking en verkeersveiligheid een belangrijke rol.

N65 en PHS zijn grote projecten waar niet alleen veel geld van het Rijk, maar ook van provincie en gemeenten mee gemoeid is. Ze vragen veel aandacht van alle betrokken gemeenten.

Meer achtergrondinformatie vindt u op de website

Wilt u meer informatie? Kijk op www.haaren.nl/toekomst  
Heeft u vragen, neem dan contact op met 0411 62 72 82 of stuur een e-mail naar gemeente@haaren.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!