Gemeente Halderberge gaat kwaliteit lokale bedrijventerreinen verbeteren

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Halderberge

De gemeente Halderberge gaat de kwaliteit van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen verbeteren. Zo worden onder meer trottoirs, verkeersborden en de wegmarkering hersteld en wordt op 1 locatie ook het openbaar groen mooier gemaakt.

Gemeente Halderberge gaat kwaliteit lokale bedrijventerreinen verbeteren

De verbeterpunten komen naar voren uit een inventarisatie (schouw) door vertegenwoordigers van de Ondernemingskring Halderberge, de Kamer van Koophandel en de gemeente in de tweede helft van vorig jaar. De werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar afgerond zijn.

Alle lokale bedrijventerreinen binnen de gemeente zijn meegenomen in de schouw. Uit de schouw komen diverse verbeterpunten naar voren, bijvoorbeeld bestrating van wegen of trottoirs die vernieuwd moet worden, maar ook kapotte lantarenpalen of ontbrekende wegmarkering. Niet alle verbeterpunten kunnen dit jaar worden aangepakt. De overlegpartners hebben dan ook aangegeven prioriteit te willen geven aan maatregelen die betrekking hebben op (verkeers)veiligheid vanuit de insteek ‘schoon, heel en veilig’. Daarom is besloten om in de periode juli tot november 2012 de volgende zaken uit te voeren:

  • bedrijventerrein Bosschendijk / Veilingterrein Oudenbosch: herstelwerk bestrating wegdek, trottoir, fietspad en openbaar groen;
  • bedrijventerrein Gorzen/Oudlandsedijk in Oudenbosch: herstelwerk trottoir en trottoirband;
  • bedrijventerrein Havendijk in Oudenbosch: herstelwerk trottoir en trottoirbank en vervangen afvalbakken;
  • bedrijventerrein Industrieweg/Ambachtenstraat in Oudenbosch: herstel wegmarkering en verkeersborden en bestrating trottoir;
  • Dennis Leestraat/Noordzeedijk in Stampersgat: herstel wegmarkering en verkeersborden;
  • bedrijventerrein de Hoge Akker in Hoeven: herstel trottoir en aanbrengen belijning bedrijventerrein;
  • bedrijventerrein Klaverweide in Oud Gastel: herstelwerk trottoir en wegdek;
  • bedrijventerrein Korenweide in Oud Gastel: herstelwerk trottoir en wegdek en plaatsen reddingsboei retentievijver.

De gemeente maakt in het voorjaar van 2013 een nieuwe schouwronde, waarbij gekeken wordt naar de effecten van de genomen maatregelen en de verbeterpunten voor de komende jaren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!