Gemeente Halderberge presenteert resultaten ondernemerspeiling

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Halderberge

In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente Halderberge een peiling onder ondernemers gehouden. De peiling behandelt diverse onderwerpen zoals de bedrijfsomgeving, de aard en grootte van de deelnemende bedrijven en de ervaringen van de ondernemers met de gemeentelijke dienstverlening.

Gemeente Halderberge presenteert resultaten ondernemerspeiling

248 ondernemers deden mee, dat is ruim tien procent van de ondernemers uit Halderberge. Bij de peiling is nauw samengewerkt met het Kwaliteitsinstituut Nederlands Gemeenten (KING). KING heeft de nieuwe landelijke vragenlijst ontwikkeld, waarmee gemeenten de tevredenheid van hun ondernemers in kaart kunnen brengen. De resultaten van de peiling zijn te lezen in het rapport (PDF, 927 kB) en het bijlagenrapport (PDF, 1,2 MB).

Vervolgtraject

De rapportage biedt voldoende aanknopingspunten om met de ondernemers in gesprek te gaan. De voorbereidingen voor deze bijeenkomst zijn inmiddels gestart. De exacte datum voor deze bijeenkomst wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Voor vragen kunt u mailen naar j.besters@halderberge.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!