Gemeente Halderberge wil meer lokaal gaan uitbesteden

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Halderberge

Het college van B en W heeft het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente Halderberge vastgesteld. Voortaan wordt er meer gekeken naar lokaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gemeente Halderberge wil meer lokaal gaan uitbesteden

Ook is het drempelbedrag voor enkelvoudig aanbesteden verhoogd van € 10.000,- naar € 25.000,- en € 50.000,- voor respectievelijk leveringen/diensten en werken.

Met het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente bereiken dat gemeenschapsgelden op een controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed. Ook wil Halderberge een integere, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. Het nieuwe beleid is op 7 januari 2014 door het college vastgesteld en is geactualiseerd omdat per 1 april 2013 een nieuwe aanbestedingswet van kracht is geworden.

Administratieve lastenverlichting

De gemeente stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor de ondernemers voorop. Dit gebeurt door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren.

Het nieuwe beleid biedt volop kansen voor lokale ondernemers van de gemeente Halderberge. Ook nodigt de gemeente bij meervoudig onderhandse aanbestedingen in ieder geval één of meer lokale ondernemers uit. De voorwaarde is natuurlijk wel dat deze aan de juiste prijs en kwaliteit voldoet.

Lokaal ondernemerschap gestimuleerd

Voor lokaal ondernemerschap wordt de ‘drietrapsraket’ gehanteerd: eerst wordt in de vijf kernen van Halderberge gezocht. Lukt dat niet, dan binnen de buurgemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Steenbergen. Vervolgens wordt binnen de regio West-Brabant een ondernemer gezocht.

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Hierbij wordt gekeken naar een benadering waarbij zowel milieutechnische aspecten van duurzaamheid als ook sociale aspecten (bevordering van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) in het inkoopproces aandacht krijgen. Het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid staat op www.halderberge.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!