Gemeente Lochem investeert in toerisme en economie

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Gemeente Lochem

Het college van burgemeester en wethouders heeft vertrouwen in de plannen van Lochem 3.0 om van de gemeente Lochem een bruisende en vitale gemeenschap te maken.

Gemeente Lochem investeert in toerisme en economie

Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om € 180.000 beschikbaar te stellen voor het initiatief Lochem 3.0 en hen een lening te verstrekken. Daarnaast stelt het college de raad voor om Markt 2 voor de komende twee jaar te verhuren aan de initiatiefnemers van Lochem 3.0.

Het doel van Lochem 3.0 is om Lochem in al haar diversiteit toeristisch weer terug op de kaart te zetten. Enerzijds door het versterken van het merk Lochem, anderzijds door het behouden van een toeristisch informatiepunt op de lange termijn. Hiervoor is een businessplan opgesteld en is de samenwerking met de VVV gezocht. De gemeente heeft de initiatiefnemers de afgelopen periode alle ruimte gegeven dit plan te laten slagen en hen hierbij ambtelijk ondersteund.

Kansen voor de gemeente

Het college is blij met dit initiatief en gelooft inde kans die het biedt om Lochem in al haar diversiteit toeristisch weer terug op de kaart te zetten. De financiering voor Lochem 3.0 bestaat uit een innovatiebudget van € 180.000 voor 2015 en 2016 en een lening van € 250.000. Met deze lening biedt de gemeente aan Lochem 3.0 de mogelijkheid om de komende jaren invulling te geven aan de toekomstvisie, waarin toerisme één van de belangrijkste elementen is.

Vertrouwen in Lochem 3.0

Het college heeft vertrouwen in de vijf ondernemers die gezamenlijk een gedegen businessplan hebben opgesteld. Het innovatiebudget van de gemeente Lochem is bedoeld om een gemeentebrede impuls te geven op het gebied van toerisme, recreatie en economie. Hiervoor ontwikkelt Lochem 3.0 concrete projectplannen met daarbij voorstellen aan het college over de besteding van het budget. Hierdoor houdt het college overzicht en inzicht in de besteding van het geld. Daarnaast wordt het besteed aan de definitieve inrichting van Markt 2.

Markt 2 wordt verhuurd

Binnen de Lochemse samenleving is draagvlak om het pand Markt 2 in publiek eigendom te houden. Lochem 3.0 heeft als enige een bieding neergelegd voor het huren van het pand. Deze bieding is marktconform en daarom stelt het college voor om het pand voor de jaren 2015 en 2016 te verhuren aan Lochem 3.0.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!