Gemeente Moerdijk stelt bedrijventerreinprogramma op

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Moerdijk

Voor iedere kern in de gemeente Moerdijk komt een apart programma voor de bedrijventerreinen.

Gemeente Moerdijk stelt bedrijventerreinprogramma op

Om de lokale werkgelegenheid en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven te versterken wil de gemeente Moerdijk een bedrijventerreinenprogramma opzetten dat per kern de kansen en mogelijkheden aangeeft. Het programma voor alle kernen moet in 2014 opgesteld zijn. Voor het opstellen van het totaalprogramma wil het college van burgemeester en wethouders €50.000 uittrekken.

Ambities gemeenteraad

Voor de periode 2010-2014 zet de gemeenteraad stevig in op de lokale bedrijventerreinen; om deze beter te benutten, de lokale werkgelegenheid te behouden of uit te breiden en de vestigingsmogelijkheden op lokale bedrijventerreinen te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze raadsambities overgenomen en richt zich specifiek op werkgelegenheid op de lokale bedrijventerreinen en de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Uiteraard binnen kaders van veiligheid en duurzaamheid.

Bedrijventerreinenprogramma
Het bedrijventerreinenprogramma richt zich specifiek op de lokale bedrijventerreinen, niet op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Voor het programma wordt per bedrijventerrein of cluster van bedrijventerreinen in kaart gebracht waar de kansen liggen, een visie gemaakt en projecten en maatregelen voor de korte en langere termijn opgesteld. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld de betekenis van het bedrijventerrein voor de lokale economie, werkgelegenheid, ruimtelijke kwaliteit, ruimtegebruik, bereikbaarheid en natuurlijk veiligheid. Het bedrijventerreinenprogramma geeft bij elk van de terreinen bovendien aan hoe de gemeente aankijkt tegen herstructurerings- en uitbreidingsmogelijkheden. Als eerste wordt daarbij gekeken naar Klundert, gevolgd door Willemstad en Fijnaart.

Samen met ondernemers
Het bedrijventerreinenprogramma wordt opgesteld samen met het lokale bedrijfsleven. De inbreng en het draagvlak van het lokale bedrijfsleven is van wezenlijk belang, ook omdat de uitvoering een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeente en bedrijfsleven.  De gemeenteraad neemt in maart 2012 een besluit over het programma en het gevraagde budget.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!