Gemeente Oldebroek wil meer kansen voor lokale ondernemers

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Oldebroek

Door aanpassingen in het inkoopbeleid, onder meer in drempelbedragen en het toestaan van onderaanneming, wil de gemeente Oldebroek de kansen van lokale en regionale leveranciers vergroten.

Gemeente Oldebroek wil meer kansen voor lokale ondernemers

Bij inkopen onder de Europese aanbestedingsgrens is het gemeentelijk inkoopbeleid van toepassing wanneer de gemeente producten, diensten of werken uitbesteed. De Europese aanbestedingsgrens voor diensten en leveringen is € 207.000,- en voor werken is de grens € 5.186.000,-. Voor bedragen onder deze grens gunt de gemeente alle opdrachten op basis van een enkelvoudig of meervoudig onderhands inkooptraject. Bij een enkelvoudig onderhands traject wordt één leverancier uitgenodigd en bij een meervoudig onderhands traject worden minimaal drie leveranciers uitgenodigd. Bij werken kan ook sprake zijn van een Nationale procedure.

Lokaal Ondernemerschap

Een belangrijk uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. Wanneer de gemeente Oldebroek offertes opvraagt, betrekt zij waar mogelijk minimaal één lokale ondernemer om deel te nemen aan het inkooptraject. Daarnaast is er een vraag- en antwoordlijst beschikbaar met veel gestelde vragen voor en door ondernemers over het gemeentelijk inkoopbeleid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Social Return

De gemeente vindt het belangrijk dat inkoop op een verantwoorde en milieubewuste wijze plaatsvindt. Dat wil zeggen dat bij alle inkopen een juiste balans wordt gezocht tussen kosten en beschikbare budgetten (profit), milieuaspecten (planet), en sociale aspecten (people) ook wel duurzaamheidscriteria genoemd.

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, tracht de gemeente Social Return On Investment (SROI) toe te passen bij elke inkoop. Social Return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld. Niet elke opdracht leent zich goed om hieraan invulling te geven. Het is vooral belangrijk dat ondernemers aangeven op welke manier Social Return kan worden toegepast bij de betreffende opdracht en hoe de eigen Bedrijfsvoering wordt gevoerd met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Meer informatie over het inkoopbeleid

Op deze website vindt u meer informatie over het Inkoopbeleid en Algemene Inkoopvoorwaarden en de vraag- en antwoordlijst over dit onderwerp.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!