Gemeente Roosendaal presenteert Economisch Actie Plan

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Roosendaal

Op dinsdagavond 14 juli presenteert de gemeente Roosendaal het Economisch Actie Plan (EAP), onder leiding van wethouder Hans Verbraak. In het EKP-gebouw komen die avond ondernemers, instellingen en partners samen om het resultaat te zien van hun gezamenlijke inspanningen.

Gemeente Roosendaal presenteert Economisch Actie Plan

Met het EAP wordt de komende jaren de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt gestimuleerd. Doel: meer werk, meer bedrijven en passend werk voor zoveel mogelijk inwoners.

Tijdens de bijeenkomst koppelt Hans Verbraak terug wat er is gebeurd met alle externe input in de aanloop naar het EAP. Om tot het plan te komen, werkte de gemeente in een klankbordgroep samen met economisch partners en collega’s. Ook vonden diverse bijeenkomsten plaats om informatie en behoeften op te halen. Zoals een Logistieke bijeenkomst, de Care bijeenkomst en de Raadsinformatieavond.

De samenwerking stopt overigens niet, maar gaat (na vaststelling van het plan in de Raad) verder op een uitvoerend niveau. De presentatie op 14 juli is een sluitstuk van het voorbereidingsproces en de overgang naar de uitvoering. Besluitvorming vindt na de zomer plaats.

Focus op drie sporen

Het EAP legt de focus op innovatie en op het verbinden van bedrijven en kennisinstellingen. Doel is een goed regionaal en lokaal economisch vestigingsklimaat en een sterke arbeidsmarkt. In het plan worden drie sporen gevolgd:

  • Het eerste spoor heet ‘Modern logistiek en industrieel cluster’ en gaat over het versterken van het economisch DNA van Roosendaal. Onder meer door innovaties in de logistiek, handel en industrie en het ontsluiten van kennis. Maar ook door het verbinden van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen in stad en regio, zodat een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat.
  • Het tweede spoor is ‘Stedelijke economie’. Hierin speelt de positie van Roosendaal als zorgstad een belangrijke rol. Doel is om de aanwezigheid van kennis en de proeftuinfunctie op het gebied van zorg te gebruiken ter versterking van de lokale en regionale economie. Dat gebeurt ook door het benutten van de aanwezige ruimte en het arbeids- en ondernemerspotentieel en door te anticiperen op de groei van kleinere, binnenstedelijke bedrijven. Dit alles in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. 
  • Het derde spoor is ‘Arbeidsmarktoffensief’. Het streven is een arbeidsmarkt die “mee-ademt” met de marktbehoefte. Onder meer door een dynamisch onderwijsveld dat aansluit op de behoefte van bedrijven. Om zo een arbeidsmarkt en kennisinfrastructuur te creëren die de ontwikkeling, toepassing en vermarkting van kennis en nieuwe producten/diensten als belangrijkste productiefactor ziet.

Uitwerking in actielijnen

Binnen de drie sporen zijn verschillende actielijnen gedefinieerd. Die krijgen vorm in projecten zoals de oprichting van het Logistiek Platform, voortzetting van het Care Innovation Center en partnerschappen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Veel projecten zijn al uitgewerkt of lopen zelfs al. Zeker is dat de in het EAP genoemde actielijnen periodiek getoetst en gewaardeerd worden. Zo kan het EAP steeds actueel blijven en eventueel worden bijgestuurd.

Programma 14 juli

Vanaf 18:30u komen genodigden samen in het EKP-gebouw, waar wethouder Verbraak de avond start met het schetsen van de aanleiding en noodzaak van het EAP. Nadat hij in grote lijnen inzicht geeft in het plan, komen vertegenwoordigers uit de Logistiek en Zorg aan het woord over de eerste twee sporen. De wethouder gaat dan nog in op het ingezette arbeidsmarktoffensief, waarna een informatiemarkt start.

Hier kunnen ondernemers, organisaties, onderwijs en de gemeente met elkaar in gesprek en afspraken maken om samen aan de slag te gaan. Ook hebben zij de mogelijkheid om tijdens de informatiemarkt of de weken erna tips, aanvullingen en ideeën aan te leveren voor het EAP of voor de uitwerking van concrete initiatieven. Deze worden meegenomen voordat het stuk aan de raad wordt aangeboden ter besluitvorming.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!