Gemeente Roosendaal verkent Smart Retail City

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Roosendaal

In het kader van het project van Riek Bakker ‘Hart voor de Binnenstad’ doet zich de unieke kans voor om Roosendaal landelijk als Smart Retail City te positioneren.

Gemeente Roosendaal verkent Smart Retail City

De gemeente wil Roosendaal nationaal op de kaart zetten als proeftuin voor integratie van online en offline diensten in de binnenstad. Hiervoor wordt een verkenning gestart. Belangrijk onderdeel van deze verkenning is om de ingewikkelde wereld van data praktisch toepasbaar te maken voor ondernemers in de binnenstad van Roosendaal. Samenwerking wordt gezocht met Shopping 2020, een omvangrijk landelijk onderzoek naar ons winkelgedrag in 2020, waarbij een groot aantal Nederlandse (branche-) organisaties op het gebied van ‘retail’ betrokken zijn.

Verbinden fysieke en de virtuele wereld

Momenteel werkt Riek Bakker met haar ‘Cockpit’ aan de nieuwe koers voor de binnenstad. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de fysieke ontwikkeling van het centrum, maar nadrukkelijk ook naar de mogelijkheden om de ‘stenen stad’ te verbinden met de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media. Het leggen van verbindingen tussen de fysieke en de virtuele wereld geeft unieke kansen voor ondernemers en bezoekers van de binnenstad van Roosendaal.

Smart Retail City

Een stad kan niet zonder mensen, een smart city niet zonder data. Data is de voeding van de smart city. Om die data te kunnen verplaatsen is een wegenstructuur nodig (zoals Wifi) en om de data te kunnen combineren tot nieuwe informatie is een platform nodig. De ambitie is om in Roosendaal een proeftuin te maken voor de ‘Smart Retail City’. In andere steden wordt op vergelijkbare wijze geëxperimenteerd, maar dan op andere gebieden: bijvoorbeeld Amsterdam Smart City op het gebied van energie of de Smart City-aanpak voor ‘vervoer en geluid’ in Assen. Roosendaal zou de eerste Smart Retail City zijn. In deze verkennende fase wordt onderzocht welke onderdelen binnen de innovatie passen en wat dat aan financiering en organisatie vraagt.

Nieuwe media

Het onderzoek moet onder andere een opleidings- en trainingsprogramma voor ondernemers opleveren voor het omgaan met de mogelijkheden van de nieuwe media. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe word ik online vindbaar, hoe zet ik Facebook in, hoe communiceer ik met mijn (online) klant en hoe kan ik samen met mijn collega-ondernemers meer bezoekers naar Roosendaal trekken?

Bijdrage uit Innovatiefonds

De gemeenteraad wordt gevraagd om voor dit project een bedrag van 100.000,- beschikbaar te stellen uit het Innovatiefonds (Agenda van Roosendaal). Een belangrijk deel van dit projectbedrag gaat naar de marketing die nodig is van de Smart Retail City een landelijke proeftuin en voorloper te kunnen maken. Door de proeftuin landelijk te positioneren zijn er mogelijkheden op dat niveau middelen te genereren.

Subsidiemogelijkheden

Om inzicht in de vervolgfinanciering te krijgen, worden ook subsidiemogelijkheden onderzocht. Daarvoor wordt contact gezocht met de Provincie Noord-Brabant en de rijksoverheid. De definitieve voorstellen voor Roosendaal: Smart Retail City maken onderdeel uit van het plan van Riek Bakker voor de binnenstad. Dat plan zal in februari 2014 worden gepresenteerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!