Gemeente Tilburg kiest nieuwe aanpak citymarketing

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Tilburg

Het college van B&W stelt een nieuwe aanpak citymarketing voor. Kern van het beleid is dat promotie van de stad gebeurt door de gemeente én door partijen in de stad. De T blijft als beeldmerk bestaan.

Gemeente Tilburg kiest nieuwe aanpak citymarketing

Samenwerking met partners

De afgelopen maanden is overlegd met vele partijen (onderwijs, ondernemers, woningcorporaties, culturele instellingen, bewoners, studenten etc.) in Tilburg. Veel gemaakte opmerking van de gesprekspartners was dat citymarketing niet alleen bij de gemeente thuishoort, maar dat de hele stad aan citymarketing kan bijdragen. Dit signaal heeft geleid tot de nieuwe strategie voor citymarketing waarin samenwerking met partners in de stad centraal staat. Die worden medeverantwoordelijk voor de opzet en uitvoering. Bij akkoord van de gemeenteraad komt voor de uitvoering van de nieuwe aanpak citymarketing in 2013 400.000 euro beschikbaar.

Wethouder Erik de Ridder is enthousiast over de nieuwe aanpak. "Deze benadering hoort bij Tilburg. Tilburgers zoeken elkaar op. We zijn de stad van de vele formele en informele netwerken. Je ziet dat bijvoorbeeld terug bij de vele initiatieven in het kader van het 'Het jaar 013'. Met deze nieuwe richting ligt de opdracht voor de promotie van onze stad niet langer alleen bij de gemeente, maar bij meerdere partijen in Tilburg. Door gezamenlijk op te treden laten we de aantrekkelijkheid van onze stad zien. Bedrijven, woningzoekenden, studenten of bezoekers kiezen dan sneller voor Tilburg."

Kwartiermaker en voorhoedegroep

De nieuwe opzet van de citymarketing wordt de komende periode uitgewerkt door een nog aan te stellen kwartiermaker. Deze persoon wordt aangestuurd en door leden van een voorhoedegroep. Hierin zitten zeven 'stadspartners', die een relatie hebben met Tilburg: Rene Scherpenisse (Tiwos), Rob van Steen (Theaters Tilburg),  Florent Claassen (Claassen Distributie), Wilma de Koning (Fontys), Jan Bikker (Midpoint Brabant), Frank van Pamelen (Jaar 013) en de gemeente Tilburg.

De toekomstige citymarketingorganisatie wordt buiten de gemeentelijke organisatie geplaatst. In 2013 moeten de eerste resultaten van de citymarketing 'nieuwe stijl' zichtbaar zijn.

De T blijft bestaan

De T blijft bestaan, maar waar het beeldmerk precies voor staat moet duidelijker naar voren worden gebracht. Zo komt er ook meer lijn in de profilering van de stad. Deze opdracht wordt de komende maanden verder uitgewerkt, onder regie van de voorhoedegroep.

Thema's

Door het college zijn drie overkoepelende thema's benoemd waarvoor citymarketing kan worden ingezet: onderscheidende binnenstad van de 21e eeuw (inclusief Spoorzone, cultuur en leisure), aantrekkelijke vestigingsstad voor logistiek en (maak)industrie, en kennisstad/social innovation. Het is aan de samenwerkende partners om een definitieve (meerjarige) focus aan te brengen en in 2013 de eerste resultaten te boeken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!