Gemeente Veere ontvangt Zilveren ECO XXI Award

  • Innovatie & MVO

Wethouder Melse ontving uit handen van Henny Kromhout (projectleider Eco XXI) en gedeputeerde Kees van Beveren de zilveren Eco XXI Award.

Gemeente Veere ontvangt Zilveren ECO XXI Award

Eco XXI is een project van de internationale organisatie Foundation for the Environmental Education (FEE). FEE staat voor Foundation for Environmental Education en is een onafhankelijke internationale organisatie die via educatie, kennisuitwisseling en het stimuleren van duurzame initiatieven streeft naar een groenere toekomst.

Stimuleringsprogramma

Eco XXI is een stimuleringsprogramma voor de toetsing en ontwikkeling van duurzaamheid op gemeentelijk niveau. Er wordt gewerkt met een set van indicatoren en criteria op vier hoofdgebieden: milieu, economie, samenleving en organisaties. De volgende subthema’s zijn daarbij aan de orde: milieueducatie, vrijwilligerswerk, natuurbescherming, lucht- en waterkwaliteit, energieverbruik, afvalbeleid, mobiliteit, geluidhinder, landbouw, toerisme en ruimtelijke ordening.

Met behulp van een puntensysteem en een onafhankelijke jury wordt aangegeven op welk duurzaamheidniveau de gemeente zich bevind.

Aanbevelingen

Bij het keurmerk zit ook een rapport met aanbevelingen, waarmee de gemeente Veere verdere stappen kan zetten naar een duurzame gemeente.

Voor meer informatie over Eco XXI kunt u contact opnemen met Mark Minderhoud (0118) 555 442 of m.minderhoud@veere.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!