Gemeente Vlisssingen blij met keuze minister Hillen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Vlissingen

Het college van B&W van Vlissingen is, net als het dagelijks provinciebestuur, blij met de keuze van minister Hillen om Vlissingen aan te wijzen als meest toekomstbestendige locatie voor de marinierskazerne.

Gemeente Vlisssingen blij met keuze minister Hillen

Dit besluit is een impuls voor de stad en de regio en een kans voor de mariniers om op de grens van land en water te opereren.

De afgelopen maanden heeft een werkgroep in opdracht van de minister van Defensie en de Commissaris van de Koningin van Zeeland een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een marinierskazerne in Zeeland te vestigen. Op basis van dat onderzoek heeft minister Hillen nu de keuze gemaakt voor Vlissingen als meest toekomstbestendige en geschikte locatie.

Nabij Buitenhaven

De Marinierskazerne zal gebouwd worden nabij de Buitenhaven. Daar is voldoende ruimte en grond beschikbaar. Bovendien is de kazerne daar goed bereikbaar per schip, auto en openbaar vervoer. Samen met de bestaande kazerne op deze locatie en het munitiecomplex in Ritthem vormt de nieuwe kazerne een geheel.
Om dit project op die plek te realiseren is een goede samenwerking tussen de verschillende Zeeuwse partners, particuliere partijen en overheden van groot belang. De komende maanden zal defensie meer gedetailleerd de behoefte aan faciliteiten en ruimte uitwerken. Deze fase zal ook worden gebruikt om nog een aantal onzekerheden uit te werken. Aan het eind van die periode moet een scherper zicht zijn op de financiële consequenties, en kunnen definitieve besluiten worden genomen.

Met elkaar zal de Marinierskazerne in een periode van vijf jaar gerealiseerd kunnen worden. Tegen die tijd zullen er 1900 mensen werken en verblijven. De gemeenteraad van Vlissingen en Provinciale Staten van Zeeland zijn geïnformeerd over de keuze van minister Hillen. De komende maanden krijgen zij respectievelijk van het college van B&W of het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland verder uitgewerkte voorstellen voor besluitvorming voorgelegd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!