Gemeenten: aandacht voor economie is noodzaak!

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Oost Nederland

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn een paar weken achter de rug. In de gemeenten zijn op dit moment de onderhandelingen over nieuwe coalities gaande. Ook wordt gewerkt aan een college-programma.

Gemeenten: aandacht voor economie is noodzaak!

Het regionale bedrijfsleven heeft de nieuwe raadsledendoen een paar (economische) suggesties aan de hand gedaan:

• Bezuinig op uitgaven, verhoog niet de inkomsten.
Het lokale mkb, de banenmotor van uw gemeente, verkeert nog steeds in zware omstandigheden. In het bijzonder de detailhandel, horeca en bouwsector.
Wij zien besparingsmogelijkheden door het verder verminderen van vergunningen en efficiënter uitvoeren van regels, een efficiëntere organisatie van het toezicht, het sterk beperken van de inhuur van adviesbureaus en een scherpe focus op kerntaken en basisvoorzieningen.

• Integreer Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken tot één portefeuille.
Bijna alle RO-onderwerpen hebben een sterk economisch component. Denk aan bestemmingsplannen, bouwprojecten, vergunningen en bedrijfshuisvesting. Onderwerpen met een grote invloed op het ondernemersklimaat. Integratie tussen RO en EZ in één portefeuille (en Raadscommissie) zorgt ons inziens voor aanmerkelijk betere en meer evenwichtige beleidsafwegingen.

• Blijf investeren in minder bureaucratie.
Voer het Normenkader dienstverlening / Bewijs van goede dienst in. Met dit instrument draagt merkbaar bij aan een betere dienstverlening aan bedrijven en efficiënter gemeentelijk apparaat. Met een verdere modernisering van de APV (model VNG) kunnen meer vergunningen vervangen worden door algemene regels. Met een voelbare beperking van zowel de administratieve als bestuurlijke lasten.

Na de formatie-periode zal het georganiseerde bedrijfsleven de college-programma’s analyseren en de conclusies trekken over de sociaal-economische paragraaf.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!