Gemeenten Amerstreek samen verder met bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout slaan de handen ineen om gezamenlijk te zorgen voor het optimaal benutten van hun bedrijventerreinen.

Gemeenten Amerstreek samen verder met bedrijventerreinen

Er worden afspraken gemaakt over een regionaal loket voor bedrijven en gezamenlijke communicatie. Onderwerpen als samen optrekken bij het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio en parkeren voor vrachtwagens krijgen eveneens aandacht.

Optimaal bedienen van de markt

Ook worden afspraken gemaakt over het optimaal bedienen van de markt voor bedrijfsgrond, door regionale afstemming van het aanbod op de vraag. De nadruk ligt op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en het zo goed mogelijk voorzien in de wensen van in de regio gevestigde bedrijven. Regionale ruimtelijk – economische samenwerking wordt door het Rijk sterk gestimuleerd. Met het opstellen van een gezamenlijke visie en het vertalen hiervan naar concreet beleid lopen de gemeente Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout de voorop in de uitvoering van dit beleid.

Bedrijventerreinenvisie Amerstreek

In samenwerking met de BOM en de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland is de Bedrijventerreinenvisie Amerstreek opgesteld, waarbij bureau Ecorys als adviseur is betrokken. Het georganiseerde bedrijfsleven uit de regio is regelmatig gevraagd om feedback. De visie is vastgesteld door de gemeenteraden en op maandag 17 juni 2013 zal deze worden gepresenteerd. Hierbij zullen de wethouders Economische Zaken van de drie gemeenten hun handtekening onder een convenant zetten. Daarmee zetten zij in op een gezamenlijke toekomst van de drie gemeenten op het gebied van duurzame ruimtelijk-economische planning en vestigingsklimaat voor ondernemers.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!