home » nieuws » Bouw »

Gemeenten bezuinigen massaal op wegen

  • Bouw
  • Bron: Bouwend Nederland

Veel gemeenten zijn van plan om het komend jaar miljoenen te bezuinigen op het onderhoud van hun wegen. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur Gemeentenpeil.

Gemeenten bezuinigen massaal op wegen

Van de 197 gemeenten die reageerden gaan zeker 42 gemeenten bezuinigen, voor tenminste twaalf miljoen euro. Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland waarschuwt voor de negatieve effecten van de plannen. Volgens hem zal minder wegonderhoud het economisch herstel temperen.       

De koplopers in bezuinigen op het onderhoud van wegen, straten en pleinen zijn de gemeenten Leiden, Nijmegen, Venlo, Haarlem en Kampen. Leiden bezuinigt 2,6 miljoen euro, Nijmegen 1,3 miljoen euro en Venlo 810-duizend euro, aldus Nieuwsuur. Gemeenten beheren 90 procent van alle wegen in ons land.

Bouwend Nederland maakt zich zorgen

Bouwend Nederland maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de bezuinigingsoperaties die gemeenten hebben moeten doorvoeren de afgelopen jaren als gevolg van de crisis, en de gevolgen die nog gaan komen door de decentralisaties van bijvoorbeeld de zorgtaken naar gemeenten. Juist gemeenten zijn zeer belangrijk voor een goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur. Gemeenten beheren gezamenlijk bijna 90% van alle wegen in Nederland. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het overgrote gedeelte van alle bruggen en viaducten in Nederland.

Beter onderhoud nodig

“Burgers en bedrijven rekenen op goede wegen, fietspaden, bruggen en viaducten. Gemeenten moeten er veel meer werk van maken. Beter onderhoud, aanleg, vervanging. Investeren dus, plus een spaarpot aanleggen voor renovatie en vervanging” aldus voorzitter Maxime Verhagen.

Leo van der Meer, directeur van Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V uit Benthuizen, vertelt in het item over de renovatie van de bestrating van een winkelstraat in Den Haag. “Net als Rotterdam heeft de gemeente Den Haag namelijk wél geld gereserveerd voor het onderhoud van de wegen.”

Politiek lijkt dit echter onvoldoende prioriteit te hebben. In slechts 22% van de nieuwe gemeentelijke coalitieprogramma’s die sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zijn vastgesteld, wordt onderhoud van infrastructuur als belangrijk onderwerp genoemd. Reden voor Bouwend Nederland om, samen met haar leden, het onderhoud van de infrastructuur hoger op de gemeentelijke agenda te zetten.

Bouwend Nederland en haar leden wensen:

  1. Geen verdere bezuinigingen op onderhoud van infrastructuur als die leiden tot een lager kwaliteits- en veiligheidsniveau voor de inwoners van de gemeente.
  2. Versneld inlopen van het achterstallig onderhoud dat is ontstaan.
  3. Een langjarig beheer- en onderhoudsplan met bijpassend budget voor adequaat onderhoud. Dat beschikbare budget mag alleen voor onderhoud worden ingezet. Er kan bijvoorbeeld een speciaal gemeentelijk onderhoudsfonds worden ingesteld.
  4. Maximaal gebruik van de expertise en inzichten van infraondernemers in het onderhoud. Meerwaarde voor inwoners ontstaat als gemeenten en infraondernemers als partners zorgdragen voor de kwaliteit van de openbare ruimte, in plaats van de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer rol.

Meer informatie over BOUWEND NEDERLAND:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!