Gemeenten en Brabantse Delta besparen op afvalwater

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Bergen op Zoom

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta willen samen slimmer omgaan met afvalwater en daarmee miljoenen euro's besparen.

Gemeenten en Brabantse Delta besparen op afvalwater

De kwaliteit verhogen én besparen op bij vernieuwing, aanleg en beheer van riolering en afvalwaterzuivering. Een besparing die kan oplopen tot 16 miljoen euro. Dat is het doel van de samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta in de Waterkring West. Die samenwerking werd op vrijdag 29 november beklonken met de ondertekening van afvalwaterakkoorden door wethouders van de zes gemeenten en Huub Hieltjes, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta.

De afvalwaterketen

Gemeenten en waterschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afvalwaterketen (riolering en afvalwaterzuivering). Het afvalwater vanuit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Rucphen en Woensdrecht wordt via de gemeentelijke riolering getransporteerd naar de rioolwaterzuivering Bath en enkele kleinere rioolwaterzuiveringen van waterschap Brabantse Delta.

Gemeenten en waterschap hebben de handen ineen geslagen voor een optimale en duurzame afvalwaterketen ten behoeve van een gezond watersysteem. “Door op het gebied van waterzuivering slim samen te werken in de regio zorgen we zowel voor een optimale kostenverdeling als een optimale uitwisseling van kennis en kwaliteit”, aldus wethouder Ad van der Wegen van de gemeente Bergen op Zoom. 

Maatregelen

In het afvalwaterakkoord spreken de gemeenten en het waterschap af om gezamenlijk het bestaande netwerk van rioleringen, transportleidingen en de rioolwaterzuivering zodanig te benutten dat een kostbare uitbreiding van de zuiveringsinstallatie voorlopig niet nodig is. Lokale knelpunten als gevolg van overstorten vanuit de riolering op het oppervlaktewater worden zo doelmatig mogelijk aangepakt en waar mogelijk gecombineerd met andere projecten. Van het oorspronkelijke maatregelenpakket van 20 miljoen euro blijft circa 4 miljoen aan maatregelen over. Een besparing van maar liefst 16 miljoen euro voor waterschap en gemeenten samen.

Eerder deze maand is al het afvalwaterakkoord met de gemeente Rucphen gesloten. Huub Hieltjes, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta: “Dit afvalwaterakkoord is de uitkomst van een goede samenwerking tussen het waterschap en de gemeenten in de regio. Voor de inwoners en bedrijven van West-Brabant zorgen we op die manier voor een prima maar goedkoper afvalwatersysteem én het beheer van het stedelijk water. Mede daardoor kunnen we de tarieven in de hand houden. Daar werken we enthousiast aan verder.”

Bredere samenwerking in de afvalwaterketen

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en het waterschap werken op het gebied van het (afval)waterbeheer samen in Waterkring West. Naast slimmer investeren met minder kosten richt die samenwerking zich ook op het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterketen en het verminderen van de kwetsbaarheid door het zo doelmatig mogelijk inzetten van deskundig personeel van de samenwerkende partijen. Zo hebben de gemeenten in de afgelopen maanden  gezamenlijk rioleringsplannen opgesteld in plaats van ieder apart. En die plannen uiteraard weer goed afgestemd met het waterschap.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!