Gemeenten in Noordoost-Brabant stellen toekomstagenda op

 • Regionale ontwikkeling
 • Bron: Gemeente Sint-Michielsgestel

De gemeenten Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught stellen samen een sterke en innovatieve toekomstagenda op. Hierbij hebben de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs, overige Organisaties/maatschappelijk middenveld) een actieve rol.

Gemeenten in Noordoost-Brabant stellen toekomstagenda op

De vijf zien kansen in sociaal, economisch en ruimtelijk opzicht. We denken hierbij aan thema’s als wonen, leefbaarheid, werken, recreëren, mobiliteit en infrastructuur, groen en veiligheid. We werken al op  verschillende terreinen nauw samen, bijvoorbeeld op het sociaal domein en veiligheid; in de regio Noordoost-Brabant, in de Meierij, in kleiner verband en met gemeenten buiten onze regio.

We trekken samen op in een intensief proces, samen met de vijf gemeenteraden en 3 O’s. In het najaar van 2015 willen we de gezamenlijke inhoudelijke agenda gereed hebben.

Uitgangspunten toekomstagenda

De 4 uitgangspunten bij het opstellen van de toekomstagenda zijn:

 1. We werken als gemeenten vanuit eigen kracht en regie op basis van gelijkwaardigheid, met betrokkenheid van de provincie in het kader van Veerkrachtig Bestuur Brabant op de inhoud.
 2. Vorm volgt inhoud. De provincie heeft gevraagd om de bestuurlijke en organisatorische mogelijkheden (scenario's) voor samenwerking in kaart te brengen. Wij leggen dat zo uit: `Wij beginnen met de inhoud van de agenda (Wat willen we samen bereiken?). Aansluitend kijken we naar welke innovatieve vormen en scenario’s van samenwerking ons de komende jaren kunnen helpen om onze toekomstagenda te realiseren. We gaan daarbij uit van de volgende, gegeven, situatie:
  • Haaren heeft een opgave die gaat over haar toekomst als gemeente, wil de maatschappelijke oriëntatie van haar inwoners onderzoeken en doet dit parallel aan dit proces; daarbij betrekt ze ook gemeenten Oisterwijk en Tilburg;
  • Boxtel en Sint-Michielsgestel bereiden een ambtelijke fusie voor per 1-1-2016;
  • Vught beoogt behoud van zelfstandigheid.
 3. We willen efficiënt omgaan met investeringen en dat betekent dat we geen onnodige, dubbele voorzieningen willen maken die in verschillende gemeenten, maar vlakbij elkaar liggen.
 4. We maken een agenda die breed aanspreekt en goed leesbaar is voor iedereen.

Frisdenkgroep 3 O’s

De vijf gemeenten stellen een frisdenkgroep samen met 3-O stakeholders. Iedere gemeente draagt kandidaten aan voor deze groep met stakeholders. Deze groep fungeert als klankbord voor de toekomstagenda 2025. Ook is de groep actief te bevragen op eigen ideeën en ervaringen bij samenwerking op maatschappelijke opgaven. Het zijn mensen die in hun dagelijkse praktijk al bovenlokaal kijken en werken waardoor ze de agenda goed kunnen voeden. Met oog op de inbedding van de agenda in de bredere regio, nodigen we ook stakeholders uit vanuit Agrifood Capital. De gesprekken met de 3 O’s komend voorjaar vormen een belangrijk richtpunt.

Stuurgroep & inhoudelijke begeleiding

Er is een stuurgroep gevormd met als boegbeeld drs. Hayo Apotheker (burgemeester van Súdwest-Fryslân), de vijf burgemeesters en gedeputeerde Pauli (als adviseur). De inhoudelijke begeleiding is in handen van Prof. Dr. Pieter Tops (hoogleraar bestuurskunde, Universiteit van Tilburg).

Regionale afstemming

We zullen onze regionale agenda vanzelfsprekend afstemmen met onze buren (o.a. Schijndel/Sint-Oedenrode/Veghel, Heusden, Oisterwijk). Mogelijk dat de uitvoeringsagenda straks aanknopingspunten biedt voor omliggende gemeenten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!