Gemeenten in regio West-Brabant investeren in verkeersveiligheid en fiets

 • Logistiek & Vervoer
 • Bron: Regio West-Brabant

Achttien gemeenten in de regio West-Brabant zijn het eens over een integraal programma van maatregelen om in 2015 de verkeerssituatie in de regio te verbeteren.

Gemeenten in regio West-Brabant investeren in verkeersveiligheid en fiets

De wethouders in de regio en de Provincie Noord-Brabant gaven hun goedkeuring aan het uitvoeringsprogramma voor 2015. Dit regionale uitvoeringsprogramma bevat infrastructurele projecten en projecten met mensgerichte (gedragsbeïnvloedende) maatregelen. De kosten van deze maatregelen bedragen samen meer dan € 5,3 miljoen. De provincie stelt hiervoor ruim € 2,6 miljoen subsidie beschikbaar, de overige kosten worden door de gemeenten betaald.

Groot aantal maatregelen: 36 projecten in 2015

Het regionale uitvoeringsprogramma 2015 telt 36 projecten waarvan 21 niet-infrastructurele projecten (mensgerichte maatregelen) en 15 infrastructurele projecten. Zowel de infrastruc-turele projecten als de projecten gericht op het gedrag in het verkeer hebben met name betrekking op de thema’s verkeersveiligheid en fiets.

In 2015 inzet op senioren

Brabant streeft naar nul verkeersdoden. Ieder slachtoffer is er één te veel. Nul verkeersdoden Brabant is een continue campagne met diverse activiteiten. De campagne richt zich op bewustwording en communicatie. Om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren zetten we ons in 2015 Brabantbreed in voor de doelgroep senioren. De senior is in Brabant een van de risicogroepen als het gaat om verkeersongevallen. Als regionale verkeersveiligheidsambassadeurs zetten wethouder Stoop (gemeente Drimmelen) en wethouder Bergsma (gemeente Woudrichem) zich in om deze Brabantse aanpak namens de regio uit te dragen.

Bevorderen verkeersveilig gedrag

De gemeenten in de regio West-Brabant investeren in totaal € 1 miljoen in mensgerichte maatregelen om met name verkeersveilig gedrag te bevorderen. Deze verkeersveilige maatregelen richten zich op diverse doelgroepen zoals kinderen, jongeren, ouderen, fietsers en (jonge) bestuurders. In 2015 gaan de gemeenten gezamenlijk voor ruim € 100.000 projecten gericht op de doelgroep senioren uitvoeren. Het gaat om de projecten autotraining, scootmobieltraining en fietstraining.

Tevens is er geld beschikbaar voor verkeerseducatieprogramma’s op scholen (Brabants VerkeersveiligheidsLabel en Totally Traffic), fietsstimuleringsprojecten, de fietsverlichtings-actie en project Brom Effe Normaal. De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom laten samen een plan van aanpak opstellen voor de realisatie van een fietssnelweg.

Infrastructurele projecten voor verkeersveiligheid en de (fiets)bereikbaarheid in de regio

De regio heeft een Regionaal Verkeersveiligheidsplan en een Regionaal Fietsplan om gezamenlijk te werken aan de verkeersveiligheid en de (fiets)bereikbaarheid in de regio.  Dit vertaalt zich ook voor 2015 in het uitvoeren van een aantal infrastructurele projecten, te weten:

 • het plaatsen van diverse fietsenstallingen in en rond het stadshart van Breda,
 • het aanleggen van een veilige fietsroute langs de Parallelweg Noord in Bergen op Zoom,
 • het verbeteren van de doorstroming in Breda op en rond de aansluiting A-16 – Noordelijke Rondweg,
 • het aanleggen van een ontbrekend stuk fietspad op de Noordelijke Rondweg tussen Konijnenberg en de Van Rijckevorselstraat te Breda,
 • het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Christiaan Huijgensstraat en Leemstraat te Roosendaal,
 • het verbeteren van de fietspaden langs de Vincent van Goghstraat in Breda,
 • het treffen van verkeersveiligheidsmaatregelen op de Dirk de Botsdijk in Lage Zwaluwe,
 • het aanbrengen van een ontbrekend stuk fietspad langs de Zuidelijke Rondweg in Breda nabij de Lisztlaan,
 • het reconstrueren van de Scheldeweg met vrijliggende fietspaden in Hoogerheide,
 • het verbeteren van de fietspaden en de rijbaan van de Bredaseweg in Terheijden,
 • het aanpakken van de doorstromingsproblemen op de Markt-Spoorlaan in Etten-Leur,
 • het verbeteren van de spoorwegovergang Spiekestraat te Zegge,
 • het aanleggen van een fietsoversteek op de Groeneweg in Veen,
 • het verbeteren van de kwaliteit van de fietsroute tussen Eethen en Drongelen,
 • het verbeteren van de fietsveiligheid op de Achterdijk bij Zevenbergen.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant neemt in het 1e kwartaal van 2015 een definitief besluit over de toekenning van de cofinanciering.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!