Gemeenten in West-Brabant investeren in verkeersveilige en bereikbare regio

 • Logistiek & Vervoer
 • Bron: Regio West-Brabant

Achttien gemeenten in West-Brabant zijn het eens over een programma van maatregelen om in 2016 de verkeerssituatie in de regio te verbeteren. De wethouders in de regio en de Provincie Noord-Brabant zijn akkoord met het uitvoeringsprogramma 2016.

Gemeenten in West-Brabant investeren in verkeersveilige en bereikbare regio

Dit regionale uitvoerings-programma bevat projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren en projecten gericht op het gedrag in het verkeer. De kosten van deze maatregelen bedragen samen meer dan € 5,5 miljoen. De provincie stelt hiervoor ruim € 2,6 miljoen subsidie in het vooruitzicht. De overige kosten betalen de gemeenten.

Groot aantal maatregelen: 36 projecten in 2016

Het regionale uitvoeringsprogramma 2016 telt 36 projecten waarvan 20 pakketten gericht op het gedrag in het verkeer en 16 projecten die de infrastructuur verbeteren. Zowel de infrastructurele projecten als de projecten gericht op het gedrag in het verkeer hebben betrekking op de thema’s fiets en verkeersveiligheid. Ook bevat het programma enkele OV projecten.

Nul verkeersdoden Brabant: accent op alertheid

Brabant streeft naar nul verkeersdoden. Ieder slachtoffer is er één te veel. Nul verkeersdoden Brabant is een continue campagne met diverse activiteiten. De campagne richt zich op bewustwording en communicatie. Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen zetten de gemeenten in Noord-Brabant zich net als voorgaande jaren in voor de doelgroepen fietsers, jonge bestuurders en senioren. In 2016 wordt dit aangevuld met het accent alertheid. Als regionale verkeersveiligheidsambassadeurs zetten wethouder Jan-Willem Stoop van de gemeente Drimmelen en wethouder Renze Bergsma van de gemeente Woudrichem zich in om deze Brabantse aanpak namens de regio uit te dragen.

Bevorderen verkeersveilig gedrag

De gemeenten in de regio West-Brabant investeren meer dan € 1 miljoen in projecten die verkeersveilig gedrag bevorderen. Deze verkeersveilige maatregelen richten zich op diverse doel-groepen zoals ouderen, fietsers en jonge bestuurders. Er is onder andere geld beschikbaar voor verkeerseducatieprogramma’s op scholen zoals het Brabants VerkeersveiligheidsLabel en Totally Traffic, fietsstimuleringsprojecten en projecten zoals Brom Effe Normaal en Trials die zich richten op jonge bestuurders. Daarnaast brengen de gemeenten in West-Brabant met ZLTO en de provincie de belangrijkste routes van het landbouwverkeer en de knelpunten in beeld om oplossingen te bedenken die de verkeersveiligheid verbeteren.

Infrastructurele projecten voor verkeersveiligheid en de fietsbereikbaarheid

De regio heeft een Regionaal Verkeersveiligheidsplan en een Regionaal Fietsplan om gezamenlijk te werken aan de verkeersveiligheid en de fietsbereikbaarheid in de regio. Dit vertaalt zich voor 2016 in een aantal infrastructurele projecten.

 • Het  aanleggen van fietsvoorzieningen en het herinrichten van de Noordsingel in Bergen op  Zoom.
 • Het aanleggen van vrijliggende fietspaden op de Guido Gezellelaan en herinrichten van de kruising Antwerpsestraatweg - Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom.
 • Het aanleggen van een nieuwe bushalte aan de Molenweg te Steenbergen.  
 • Het verbeteren van het fietspad langs de Willem Dreesweg in Roosendaal.
 • Het verbeteren van de fietspaden en diverse fietsoversteken bij scholengemeenschap KSE te Etten-Leur.
 • Het verbeteren van de fietspaden langs de Schoonhout in Etten-Leur.
 • Het aanbrengen van diverse snelheidsremmende maatregelen op de Lange Brugstraat in Etten-Leur.
 • Het uitbreiden van parkeerplaatsen P+R bij station Lage Zwaluwe.
 • Het aanleggen van een veilige fietsverbinding tussen Willemstad en Klundert, het aanleggen van passeerstroken voor landbouwverkeer en het treffen van snelheids-remmende maatregelen.
 • Het reconstrueren van de Oude Weg in Lage Zwaluwe, het verbeteren van de fietsroute en het aanpassen van de rotonde.
 • Het aanleggen van nieuwe bushaltes aan de Zeggelaan in Terheijden.
 • Het herinrichten van de Oostpolderweg westelijk deel in Oosterhout, het verbeteren van de fietspaden en het aanleggen van bushaltes.
 • Het inrichten van de Bergsebaan te Oosterhout als 60 km/ uur weg.
 • Het reconstrueren van de Hildebrandlaan in Oosterhout.
 • Het inrichten van de Schellestraat in Alphen als 60 km/ uur weg.
 • Het aanbrengen van fietsbewegwijzering in het buitengebied van Baarle-Nassau.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant neemt in het eerste kwartaal van 2016 een definitief besluit over de toekenning van de cofinanciering.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!