Gemeenten organiseren informatieavond ontwikkeling Brainport Park

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Best

De gemeenten Eindhoven, Best en Oirschot willen u tijdens een informatiebijeenkomst graag informeren over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Brainport Park en belanghebbenden de gelegenheid geven hierover vragen te stellen.

Gemeenten organiseren informatieavond ontwikkeling Brainport Park

De openbare informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 maart om 19.30 uur in de Mispelhoef, Oirschotsedijk 9 te Eindhoven.

Gebiedsontwikkeling Brainport Park

De gemeenten Eindhoven, Best en Oirschot willen Brainport Park, eerder werd dit Landelijk Strijp genoemd, verder ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van Brainport Park is de Brainport Industries Campus (BIC), een campus gelegen in het groen bedoeld voor hoogwaardige en kennisintensieve bedrijvigheid in de High Tech toelever- en maakindustrie. Daarnaast richt de gebiedsontwikkeling zich op het versterken van groen en natuur, het groene raamwerk genoemd, in het gebied en op wijzigingen in de verkeerssituatie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De gemeenten Eindhoven, Best en Oirschot hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de gebiedsontwikkeling Brainport Park vrijgegeven voor inspraak. Met de publicatie van de NRD is de Milieueffectrapportage (MER)-procedure gestart. De NRD is bedoeld om een ieder te informeren over de onderzoeksaanpak van de MER: welke milieuaspecten worden onderzocht en hoe vindt het onderzoek plaats? De NRD bevat verder een toelichting op de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied, op de te nemen besluiten en op de (milieu)aspecten die worden onderzocht in de MER.

Waar kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) inzien?

De NRD kan tot en met donderdag 9 april 2015 worden ingezien in de gemeentehuizen van de drie gemeenten gedurende de gebruikelijke openingstijden of door op onderstaande link te klikken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!