Gemeenten, UWV en SZW bereiken overeenstemming over 35 arbeidsmarktregio’s

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten

Er komen 35 regio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden gaan vormgeven. Daarover is vandaag overeenstemming bereikt tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, UWV en het ministerie van SZW.

Gemeenten, UWV en SZW bereiken overeenstemming over 35 arbeidsmarktregio’s

Deze indeling is van onderop, door gemeenten zelf tot stand gekomen, na forse investeringen in de samenwerking in de regio’s. Gemeenten en UWV kunnen zelf afspraken maken over de wijze van samenwerking in hun regio, binnen de budgettaire kaders.

Aanleiding voor de nieuwe indeling is de wet SUWI, waarin o.a. is vastgelegd dat er één aanspreekpunt komt  voor werkgevers in een arbeidsmarktregio. Ook moeten gegevens over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt transparant zijn en moeten er marktbewerkingsplannen per regio worden opgesteld.  De dienstverlening van het UWV aan werkgevers en werkzoekenden wordt  aangeboden vanuit arbeidsmarktregio’s. Een herijking van  dienstverlening  waarbij gemeenten en UWV elkaar aanvullen is noodzakelijk. Dit wordt  door gemeenten én UWV gezamenlijk worden opgepakt.

Gemeenten kunnen zelf afspraken maken met betrekking tot de samenwerking met UWV in hun regio. Gemeenten en UWV worden hierbij ondersteund door de landelijke Programmaraad. 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!