“Gemeenten voorbeeldfunctie bij op tijd betalen”

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland roept gemeenten op hun facturen op tijd te betalen. Uit onderzoek van het VCMB, het Verbond van Credit Management Bedrijven, blijkt dat vooral lagere overheden zich nog slecht aan de afgesproken betaaltermijnen houden.

“Gemeenten voorbeeldfunctie bij op tijd betalen”

Gemeenten beseffen onvoldoende dat dit een serieus probleem is voor mkb-ondernemingen.

MKB-Nederland pleit al lang voor een betere betalingsmoraal van de overheid. De rijksoverheid lukt dat inmiddels in de meeste gevallen wel. Gemeenten blijven echter nog achter. Dun & Bradstreet monitort in opdracht van MKB-Nederland hun betalingsgedrag sinds 2009 via het meldpunt Sneller betalen. In 2012 betaalde nog altijd een kwart van de lokale overheden te laat.

Nieuwe wet

In maart dit jaar is een nieuwe wet in werking getreden. Overheden moeten uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, betalen. Wordt er te laat betaald, dan mag het bedrijf een boete in rekening brengen. In de praktijk blijkt echter dat er van deze mogelijkheid nog weinig gebruik wordt gemaakt. De bewijslast ligt bij de ondernemer. Bovendien is de overheid in veel gevallen een grote klant. Procederen kan die relatie in gevaar brengen.

Voorbeeldfunctie

Juist in deze economisch zware tijden kunnen te late betalingen ondernemers in liquiditeitsproblemen brengen. Het is daarom belangrijker dan ooit dat klanten – en de overheid als goede voorbeeld voorop - op tijd hun rekeningen voldoen. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Maart 2014 bestaat de nieuwe wetgeving een jaar. MKB-Nederland zal dan haar onderzoek herhalen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!