Gemeenten willen onderzoek naar milieueffecten optimalisatie 380kV-verbinding

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

De overheden uit de regio Midden- en West-Brabant hebben minister Kamp van Economische Zaken een brief gestuurd over de te realiseren 380 kV hoogspanningsverbinding. Het gaat over het tracégedeelte Roosendaal - Tilburg.

Gemeenten willen onderzoek naar milieueffecten optimalisatie 380kV-verbinding

Zij dringen er op aan dat de minister niet alleen de milieueffecten van de aangedragen alternatieven en enkele varianten daarop onderzoekt, maar ook van een aantal mogelijke optimalisaties. Dit schrijven de samenwerkende overheden (15 gemeenten, Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant) aan minister Kamp in reactie op het rapport van Deltares over de haalbaarheid van de aangedragen tracés.

Advies Deltares

Dit voorjaar hebben zowel de betrokken gemeenten uit de regio Midden- en West-Brabant, de Regio West-Brabant (RWB) en de provincie Noord-Brabant als diverse actiecomités tracés aangedragen voor het gedeelte Roosendaal - Tilburg van de nieuw te realiseren hoogspanningsverbinding tussen Borsele en Tilburg (de Zuid-West 380 kV). Het ministerie van Economische Zaken heeft Deltares opdracht gegeven te adviseren welke tracés in het op te stellen milieueffectrapport (MER) meegenomen moeten worden. De hoofdconclusie van Deltares is dat alle aangedragen tracés op hoofdlijnen haalbaar zijn en grotendeels kunnen worden meegenomen in het milieueffectenonderzoek. Eventuele verdere verbeteringen, zogenaamde optimalisaties, kunnen volgens Deltares in een later stadium worden meegenomen.

Kritiekpunten gemeenten en provincie

De overheden uit Midden- en West-Brabant zijn tevreden met de hoofdconclusie van Deltares, maar hebben toch een aantal kritiekpunten. Zij vinden onder andere dat als een mogelijke optimalisatie van een tracé(onderdeel) gevolgen heeft qua milieueffecten, de minister die mee moet nemen in het MER. Zo’n eventuele verbetering moet de minister niet doorschuiven naar een volgende fase zoals Deltares in een aantal gevallen adviseert, aldus de gezamenlijke overheden. Ook de mogelijkheden tot verkabeling willen zij graag onderzocht zien in het MER. Andere kritiekpunten zijn onder meer de tegenstrijdigheden tussen het advies van Deltares en de technische analyse ten aanzien van de complexiteit van de tracés. 

Intensief meedenken

De gemeenten en de provincie vragen de minister om hen actief te betrekken bij de verdere uitwerking van de tracés en het vervolgtraject. Zij willen graag intensief meedenken en samen met de minister streven naar een zo zorgvuldig en objectief mogelijke vergelijking van alle tracés.

Besluit ministers

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu nemen een besluit over de vervolgstappen. Zij bepalen dan in hoeverre het advies van Deltares en de ingediende reacties daarop worden meegenomen.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!