Geslaagde zakenreis Brainport naar VS en Canada

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Eindhoven

Burgemeester Rob van Gijzel sloot woensdag samen met een delegatie van Brainport Regio Eindhoven een geslaagde reis naar de Verenigde Staten en Canada af.

Geslaagde zakenreis Brainport naar VS en Canada

Tijdens de reis werd een aantal organisaties en bedrijven bezocht en vonden uitvoerige gesprekken plaats over de mogelijkheden voor een samenwerkingsverband. Zo bracht hij ondermeer een bezoek aan de New Yorkse vestiging van het Eindhovense bedrijf Shapeways, maar ook aan het Indiase bedrijf Cognizant met hun hoofdkantoor in New York en het grote designbedrijf FAB.com dat in oktober haar deuren opent in Eindhoven.

Letter of Intent

In Canada werd een Letter of Intent getekend tussen Waterloo en Eindhoven, in het najaar wordt aan deze intentie verklaring een nader te bepalen stad in Azie toegevoegd, waarmee de steden de intentie uitspraken om een structurele samenwerking en kennisuitwisseling aan te gaan op het gebied van talent, R&D, investeringen en strategische innovatie.

Aan het begin van de reis was de delegatie aanwezig bij de driedaagse Intelligent Community Forum (ICF) conferentie in New York. Tijdens deze conferentie werd de slimste regio van 2013 bekend gemaakt: Taichung in Taiwan, dat hiermee in de voetsporen van Riverside California (2012) en Brainport Regio Eindhoven (2011) treedt. In diverse bijeenkomsten werd van gedachten gewisseld over elkaars best practices naar aanleiding van de titel Slimste Regio. Van Gijzel benadrukte in een reactie dat de titel de Brainport Regio Eindhoven veel positieve aandacht heeft opgeleverd en dat het goed is om hierover met elkaar in gesprek te blijven en van elkaar te leren.

Zo’n 400 regios waren dit jaar in de race voor de titel. Jaarlijks ziet het ICf een groei in het aantal regios die meedingen naar de titel Intelligent Community (IC). Naast het voorzitterschap van Rob van Gijzel van de ICF Foundation is nu ook Joep Brouwers van Brainport Development toegetreden tot het Governance Committee van de ICFF. Daarmee heeft de Brainport Regio Eindhoven een sterke positie gekregen als advies orgaan van de ICF.

FAB.com naar Eindhoven

De delegatie bracht een bezoek aan Fab.com, waar met de directie is gesproken over de nadere uitwerking van de vestiging in Eindhoven. Van Gijzel sprak zijn enthousiasme uit voor deze keuze en benadrukte dat het niet alleen voor de Eindhovense design industrie belangrijk is, maar dat het ook veel betekent voor de werkgelegenheid in onze regio. Het bedrijf zorgt tussen nu en 2014 voor zo’n 450 arbeidsplaatsen in de regio, hierin zijn de designers niet meegerekend. Het gaat bij de 450 arbeidsplaatsen met name om administratief en logistiek medewerkers. Daarnaast is een aantal gesprekken gevoerd met bedrijven die van plan zijn zich in de Geneente Eindhoven te vestigen.

Extra arbeidsplaatsen

Het tweede bedrijfsbezoek betrof Cognizant, een Indiaas bedrijf met hun hoofdkantoor in New York en een vestiging op de High Tech Campus Eindhoven. Gordon Coburn, de president van het bedrijf, kondigde aan dat de Eindhovense vestiging met meer dan 100 arbeidsplaatsen gaat uitbreiden. Het gaat hierbij om lokaal talent dat geworven wordt bij diverse kennisinstellingen in Eindhoven. Daarnaast sluit het bedrijf zich graag aan bij bestaande initiatieven om jongeren te overtuigen om techniek te gaan studeren.

Ook bezocht de delegatie de New Yorkse vestiging van het Eindhovense designbedrijf Shapeways, een spinoff van Philips. Het 3D-printing bedrijf heeft inmiddels haar hoofdkantoor in New York en directeur Peter Weymarshausen wist te vertellen dat ook de Eindhovense vestiging de komende jaren en enorme groei gaat doormaken.

Samenwerking op innovatief gebied

In Canada tekende Van Gijzel namens Brainport Regio Eindhoven en het Canadese Waterloo (Slimste Regio 2007) een intentieverklaring om samen met een nog te bepalen regio uit Azië de eerste ‘Global Triangle for Intelligent Communities’ te vormen. In de ‘Triangle’ werken de regio’s van verschillende continenten structureel samen en wisselen kennis uit op het gebied van talent, R&D, investeringen en strategische innovatie. Qua economische profiel en inwonersaantallen zijn de regio’s vergelijkbaar. Bovendien zijn het innovatieve regio’s met hoog technologische industriële sectoren en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Naast een bezoek aan de Technische  Universiteit van Waterloo, werden verschillende bedrijven bezocht, waarbij de nadruk lag op onderzoek en ontwikkelingen in de technologie. Zo is gesproken met de directie van Teledyne Dalsa, dat een vestiging met 125 werknemers heeft op de HTCE. Het gezelschap leerde dat de technologie die het bedrijf in Eindhoven ontwikkelt voor medical applications on X-rays, een van hun snelst groeiende segmenten is. Ook in Canada is gesproken met bedrijven die erover denken naar de Brainport Regio Eindhoven te komen. Volgens Van Gijzel liggen hier nog veel kansen.

Meer informatie over Brainport Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!