Gezamenlijke aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Recron

Samenwerking recreatiebranche, Kenwerk en UWV WERKbedrijf voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid

Gezamenlijke aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid

 Het doel van deze samenwerking is het ontwikkelen en realiseren van een gezamenlijke aanpak om snel in te kunnen spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt. Prioriteit is jongeren zonder baan of opleiding aan de slag te helpen bij onder andere zwembaden en recreatiebedrijven. Een van de initiatieven is de oprichting van regionale brancheservicepunten. In de regio Alkmaar is inmiddels het eerste brancheservicepunt geopend.

De zwem- en recreatiebranche kampt in de sommige regio’s met lastig in te vullen vacatures. Dit biedt jongeren kans om aan de slag te kunnen. Om partijen bij elkaar te brengen wordt op regionaal niveau brancheservicepunten horeca en recreatie opgericht. Werkgevers, werknemers en werkzoekenden kunnen bij een loket terecht voor werk en scholing.

De activiteiten van de brancheservicepunten zijn gericht op ondersteuning op het gebied van in, door- en uitstroom van personeel, waaronder:

Vacaturevervulling.
Om- of bijscholing van kandidaten om deze betere kansen te geven op de arbeidsmarkt en ze geschikt te maken voor moeilijk vervulbare vacatures.
Zittend personeel de kans te bieden om bijgeschoold te worden om zo intern bredere functies te vervullen en doorstroom te bevorderen.
Lager geschoold personeel uit andere branches te informeren over hun kansen binnen de horeca- en recreatiebranche.
Voor meer informatie kunt u terecht bij RECRON.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!