Gezamenlijke activiteitenplan 2011

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW

Voor 2011 is door VNO-NCW Valleiregio, MKB Midden en de Kamers van Koophandel een gezamenlijk activiteitenplan opgesteld.

Gezamenlijke activiteitenplan 2011
Genoemde partijen hebben in de Valleiregio een aantal overeenkomstige onderwerpen waarop men activiteiten ontplooit. Het is daarom logisch om de activiteiten op deze overeenkomstige onderwerpen gezamenlijk op te pakken. Dit heeft dan ook geresulteerd in een activiteitenplan voor 2011.
De gezamenlijke activiteiten vallen uiteen in vier hoofdthema's, te weten samenwerking in de Valleiregio, bereikbaarheid en ruimte, internationalisering en onderwijs & arbeidsmarkt. Aan deze thema's zijn concrete acties gekoppeld, zoals bijeenkomsten, onderzoek en gezamenlijk benaderen van de overheid. Door de samenwerking in de regio bundelen partijen hun krachten, waardoor naar verwachting meer resultaat geboekt kan worden. We houden u op de hoogte van de voortgang
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!