Global Dental Science kiest Tilburg voor Europese expansie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Het Amerikaanse Global Dental Science introduceert haar doorbraaktechnologie op het gebied van gebitsprotheses in Nederland.

Global Dental Science kiest Tilburg voor Europese expansie

De ontwikkelaars van het eerste volledig gedigitaliseerde productieproces voor kunstgebitten hebben Tilburg gekozen als springplank voor verdere Europese expansie. Global Dental Science brengt in Tilburg behalve de productie ook haar R&D, sales en distributie onder, wat naar verwachting in 2016-2018 minimaal honderd volwaardige arbeidsplaatsen zal opleveren (2013: 10 medewerkers)

Het in Scottsdale (Arizona) gevestigde Global Dental Science opereert aan deze zijde van de Atlantische Oceaan onder de naam Global Dental Science Europe (GDS Europe) dat de digitale gebitsprothese onder de naam AvaDent Digital Dentures op de Europese markt introduceert. Bij de zoektocht naar een geschikt Europees hoofdkwartier viel de keuze op Tilburg vanwege de centrale ligging binnen de Benelux, de goede logistieke verbindingen met de rest van Europa en de aanwezige technologische kennis in de regio, aldus algemeen directeur Jan Slor.

Hoogwaardige maakindustrie

Ook wethouder Erik de Ridder (economie) van Tilburg juicht de komst van Global Dental Science toe. ''Na Tesla, eerder dit jaar, halen we opnieuw een internationale innovator naar onze stad. Beide aanwinsten bevestigen de functie van Tilburg als centrum van hoogwaardige maakindustrie. Dit profiel willen we de komende jaren nadrukkelijk verder ontwikkelen, voor binnenlandse en zeker ook buitenlandse bedrijven.''

Veelzijdige werkgelegenheid Tilburg

GDS Europe richt zich allereerst op het verkrijgen van een sterke positie in de Benelux. Vervolgens wil de Amerikaans onderneming stapsgewijs uitbreiden naar andere delen in Europa. Voor de regio Tilburg betekent dat een vooruitzicht op extra werkgelegenheid, onder andere op het terrein van computer aided engineering. Algemeen directeur Jan Slor: ‘’Wij zijn zonder meer een interessante werkgever voor hoger geschoold personeel, maar vinden gemotiveerde handarbeiders met een zekere interesse voor computertechnologie net zo waardevol.’’

Signalering en bemiddeling

Wethouder De Ridder wijst op de bepalende rollen van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de gemeente Tilburg. ''Zonder het alerte optreden van de NFIA in de VS en de faciliterende rol van de BOM hier in Brabant zou Tilburg wellicht niet op de radar zijn gekomen. Alle betrokkenen hebben vervolgens gezorgd dat de deal is rondgekomen.''

CAD/CAM-productieproces: sneller, optimale pasvorm, betere mondhygiëne

De doorbraak in de innovatie van Global Dental Science zit in de digitalisering van de gebitsprothese, zowel in het ontwerp als in de productie (CAD/CAM). De technologie maakt het mogelijk al na het eerste bezoek aan de tandarts een afdruk en scan te maken die uiteindelijk een prothese met de beste pasvorm oplevert. Bovendien zijn niet 5 tot 6 maar nog slechts 2 tandartsbezoeken nodig voor het eindresultaat.
Dankzij een optimale pasvorm en gebruik van een bio-hygiënische kunststof behoren een loszittend kunstgebit en hinderlijke mondgeuren definitief tot het verleden ''Onze ambitie is dan ook voor de drie miljoen dragers van een gebitsprothese in Nederland bruistabletten en kleefpasta's overbodig te maken'', stelt Slor.

Over de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) stimuleert op velerlei manieren business development, in het bijzonder innovatieve bedrijven en cross-sectorale innovaties die de Brabantse economie binnen een globaliserende wereld duurzaam concurrentievermogen geven. Waar nodig investeert de BOM vanuit themaspecifieke fondsen met risicokapitaal in perspectiefrijke initiatieven en verleidt ze andere (private) partijen mede te participeren. Het uiteindelijke doel is Brabant tot de top van Europese kennis- en innovatieregio’s te laten behoren, vooral in de clusters High Tech Systems en Materialen, Life Sciences & Health, (Agro)food, Biobased Economy, Maintenance en Logistiek. Om dat doel te bereiken haalt de BOM (kennisintensieve) buitenlandse bedrijven over zich in Brabant te vestigen. Daarnaast revitaliseert de BOM al aanwezig economisch potentieel, met name door het herstructureren van verouderde

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!