'Goed dat werknemers weer gaan meebetalen aan WW'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

Mensen die hun baan dreigen te verliezen, moeten nog voor ze in de WW terecht komen hulp krijgen bij het vinden van nieuw werk. Dat moet eerder, intensiever en persoonlijker, adviseert de SER.

'Goed dat werknemers weer gaan meebetalen aan WW'

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het vooral heel goed dat werknemers ook weer gaan meebetalen aan de WW.

Lastendekkende WW-premie

Meebetalen maakt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland duidelijk dat het verzekeren van inkomensverlies een gezamenlijke zaak is van werkgevers en werknemers. Werknemers gaan de helft betalen, op basis van koopkrachtneutraliteit. Werknemers zouden via fiscale regelingen gecompenseerd moeten worden, stelt de Sociaal Economische Raad (SER). Werkgevers vinden het van belang dat de WW-premie lastendekkend wordt vastgesteld. Dus dat puur en alleen de last van werkloosheid hiermee wordt gedekt.

WW-premie conjunctuurbestendig

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook tevreden met de aanbeveling van de SER dat de premie conjunctuurbestendig wordt. Het is in de afgelopen crisis namelijk gebleken dat in sectoren waar het slecht gaat en waar de werkloosheid stijgt, juist op dat moment een veel hogere WW-premie betaald moet worden. Met een voortschrijdend gemiddelde gaat de premie niet plotseling extreem omhoog, aldus de werkgeversorganisaties.

Regionale adviescentra

Mensen die dreigen hun baan te verliezen, kunnen voor hulp terecht in nieuw op te richten regionale adviescentra. Deze dienstverlening is aanvullend op die van het UWV. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de SER kiest voor een praktijkgerichte benadering. De komende jaren kunnen betrokken partijen in pilots hier ervaring mee opdoen. Het is de bedoeling dat zij op regionaal en sectoraal niveau beter gaan samenwerken.

Derde WW-jaar

Dit SER-advies komt voort uit het Sociaal Akkoord. Daarin is ook afgesproken dat de decentrale cao-partijen afspraken gaan maken over het derde WW-jaar. Dat moet via een fonds per sector, want verschillende sectoren hebben verschillende lasten in het derde WW-jaar, stellen de werkgeversorganisaties. 'Sectoren die ongeveer dezelfde premielast hebben kunnen samen gaan doen, maar er komt niet een uniforme premie voor het hele bedrijfsleven.'

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!