'Goede bereikbaarheid van Brainportregio is landsbelang'

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: VNO-NCW

Het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied Eindhoven-Helmond, de regio Brainport, is van nationaal belang. Dat stelt een brede delegatie van het bedrijfsleven.

'Goede bereikbaarheid van Brainportregio is landsbelang'

Zij dringen er bij Tweede Kamerleden op aan, dat zij de begroting van minister Schultz, die het belang van de weg onderstreept, goedkeuren. Vijf ondernemingsorganisaties hebben een manifest opgesteld voor aanleg van de 'Ruit', een grote ringweg rond Eindhoven.

Bereikbaarheid beste investeringsregio Europa

Zonder 'Ruit' vrezen de ondernemingsorganisaties dat de bereikbaarheid van de regio Eindhoven en Oost-Brabant verder verslechterd. Daarmee wordt ook de economische potentie van deze Brabantse regio op termijn ernstig belemmerd. En dat terwijl de Brainportregio tot de internationale top behoort. Zo werd Eindhoven met Londen en Helsinki onlangs uitgeroepen tot de beste investeringsregio’s van Europa door The Financial Times. Met beter verbindingswegen zou de bereikbaarheid van de voor Nederland zo belangrijke hightech-hotspot voor vele jaren zijn veiliggesteld, aldus vijf ondernemingsorganisaties.

Ook nationaal belang

De Brainportregio is één van de motoren van de Nederlandse economie. Door de economische groei in de regio zal het bevolkingsaantal in Eindhoven en omgeving de komende jaren structureel toenemen. Goede regionale bereikbaarheid is dus van groot belang. Maar ook in nationaal belang is aanleg van de 'Ruit' nodig om het verkeer van de Randstad, de Rotterdamse haven en Schiphol naar het Europese achterland te helpen faciliteren. Mede hierdoor zal iedere geïnvesteerde euro in de 'Ruit' drie tot vier euro aan inkomsten opleveren.

Schultz: 'Ruit is goede maatschappelijke investering'

De BZW, verladersorganisatie EVO, TLN, Bouwend Nederland en VNO-NCW vragen de steun van de landelijke politiek voor de aanleg van de 'Ruit' om Eindhoven-Helmond. Vanmiddag hebben zij het manifest 'Vooruit met de Ruit' aangeboden aan de Tweede Kamer. Want voor de rijksbijdrage is wel steun van de landelijke politiek nodig. De Provincie Noord-Brabant heeft al aangegeven de plannen te willen uitvoeren. En ook minister Schultz vindt de weg een 'goede maatschappelijke investering'.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!