Goede overslagcijfers voor Zeeuwse havens

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Zeeland Seaports

Na een daling van de zeeoverslag in het eerste kwartaal van 2013 (-3,3%) hebben de Zeeuwse havens het tweede kwartaal met een goede plus afgesloten. Dat heeft Zeeland Seaports vandaag bekend gemaakt.

Goede overslagcijfers voor Zeeuwse havens

Hiermee heeft het eerste halfjaar een positieve ontwikkeling laten zien. De in – en uitvoer van goederen steeg in deze zes maanden met 1,8% (+/- 290.000 ton) ten opzichte van het eerste half jaar van 2012.

Stijging van de import, lichte daling van de export

In de eerste zes maanden van 2013 is de import van goederen met gestegen met 2,8% terwijl de export van goederen is met 0,8% gedaald. De totale in- en uitvoer van goederen bedroeg 16.805.035 ton.

Droge bulk

De overslag van droge bulk is gegroeid met 1,5% ten opzicht van het eerste half jaar van 2012. De groei is te zien in landbouwproducten (4,3%), maar vooral is de overslag van ruwe mineralen en bouwmaterialen (64,4%) stevig gegroeid. De overslag van vaste brandstoffen, voornamelijk steenkool, laat net als in het eerste kwartaal een daling zien (-6,2%). Ook de overslag van meststoffen is gedaald (-11,8%). Deze daling wordt voor een deel veroorzaakt door het faillissement van Thermphos.

Natte bulk

De overslag van natte bulk kende een stijging van 5,9%. Met name de overslag van aardolieproducten (stookolie, benzine, gas) groeide sterk met 10,4%. De actieve inzet op boord-boord overslag in de haven speelde hierbij een belangrijke rol.

Overig

De overslag van met name RoRo (-9,8%), containers (-7,5%) en in mindere mate general cargo (-1%) laten een daling zien. RoRo en containers zijn relatief bescheiden segmenten voor de Zeeuwse havens, waardoor deze afnames maar beperkt invloed hebben op de totale zeeoverslagvolumes.

Verwachting over 2013

Er is nog steeds sprake van tegenzittende economische omstandigheden die ook Zeeland Seaports en haar relaties raken. Maar door een actief acquisitiebeleid en omdat een aantal bedrijven in de Zeeuwse havens ondanks de tegenzittende economie toch flink aan het uitbreiden is, verwacht Zeeland Seaports dit jaar wat betreft zeeoverslagvolumes de cijfers van 2012 te kunnen evenaren.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!