Goede resultaten aanpak jeugdwerkloosheid

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO NCW

Door het Actieplan Jeugdwerkoosheid hebben in het eerste jaar 100.000 jongeren een baan, een stage of een leerwerkplek gevonden.

Goede resultaten aanpak jeugdwerkloosheid

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de dertig arbeidsmarktregio’s die staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens De Krom heeft het Actieplan Jeugdwerkloosheid een bijdrage geleverd aan de daling van de jeugdwerkloosheid in het afgelopen jaar. 'Het heeft geholpen', concludeert De Krom, die samen met minister Van Bijsterveldt  van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uitvoering geeft aan het kabinetsplan.

Ook VNO-NCW Midden heeft in de verschillende arbeidsmarktregio's meegewerkt door het initiëren en uitvoeren van projecten in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid.

Begin 2009 besloot het vorige kabinet als één van de crisismaatregelen om 250 miljoen euro uit te trekken om te voorkomen dat grote groepen jongeren langdurig aan de kant zouden komen te staan. Opvallend is dat van de ruim 100.000 jongeren die tussen september 2009 en september 2010 zijn geplaatst, bijna de helft (48.000) nog geen startkwalificatie heeft. Ook het aantal stages en leerwerkplaatsen voor jongeren is sinds het begin van de crisis – tegen de verdrukking in – met 10% gegroeid.
'Er is veel werk verzet, maar het niveau van voor de crisis hebben we nog niet bereikt', meldt staatssecretaris De Krom. 'We moeten voorzichtig zijn met onze verwachtingen. Het economisch herstel is nog broos en niet alle jongeren profiteren daarvan mee.'

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!