Gratis advies over scholen op de werkvloer

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: MKB

Tenminste vijfhonderd bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgen vanaf 1 juli a.s. gratis deskundig advies over de wijze waarop zij leren op het werk (“de interne leercultuur”) kunnen bevorderen.

Ondernemers krijgen zo meer mogelijkheden leren binnen het bedrijf verder te ontwikkelen om daarmee de inzet van hun werknemers te verhogen.

De drie initiatiefnemers van dit project, MKB-Nederland en de ministeries van sociale zaken en werkgelegenheid en onderwijs, cultuur en wetenschappen, maakten dit bekend tijdens de conferentie “Durf te investeren in leren” op 9 maart in Bussum.

Door leren op de werkplek kan een werknemer zijn kennis, kunde en vitaliteit op peil houden en de flexibiliteit van bedrijven versterken. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Tegelijkertijd worden er steeds hogere eisen gesteld aan werknemers. Scholing bevordert de prestaties, mensen blijven langer inzetbaar en zijn beter gemotiveerd.

Het project loopt tot 31 december 2011.
MKB-Nederland voert de regie en gaat, met een aantal geselecteerde branches, bedrijven werven die hieraan willen deelnemen. De uiteindelijke resultaten worden gedeeld met andere ondernemingen en branches, opdat ook zij hier hun voordeel mee kunnen doen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!