Gratis bedrijfsadvies over verantwoord beheer van natuurlijk kapitaal

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u beter begrijpen wat natuurlijk kapitaal voor uw bedrijf betekent en waarom u er goed aan doet aandacht aan dit onderwerp te besteden? Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (BEE) biedt u via de vernieuwde Helpdesk Natuurlijk Kapitaal kosteloos ondersteuning aan.

Gratis bedrijfsadvies over verantwoord beheer van natuurlijk kapitaal

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie

Het Platform Bedrijven, Ecosystemen en Economie (BEE) is een samenwerking tussen VNO-NCW en IUCN NL. Het Platform zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. RVO.nl ondersteunt het platform en de projecten die hieruit voortkomen, zoals het Natural Captains traject en de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal.

Natural Captains

Het Natural Captains traject brengt koplopers uit het bedrijfsleven bij elkaar die bewust en slim gebruikmaken van natuurlijke hulpbronnen en het natuurlijk kapitaal versterken. Het Platform BEE en RVO.nl ondersteunen hen daarbij door met elkaar concrete acties af te spreken, te discussiëren, samen te werken en informatie te delen. Maaike Snel begeleidt het Natural Captain traject vanuit RVO.nl: “De Natural Captains laten zien dat integratie van natuurlijk kapitaal in de bedrijfsvoering kansen biedt voor innovatie, verduurzaming en het ontwikkelen van nieuwe business modellen.”

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

Nog niet alle bedrijven zijn Natural Captain, maar kunnen dat wel worden. Een eerste stap voor veel bedrijven is na te gaan hoe – naast thema’s als energie en klimaat – ze kunnen beginnen met duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal. Vanuit Platform BEE is daarom de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal (tot voor kort Helpdesk Bedrijven, Ecosystemen en Economie) opgericht. Deze helpdesk biedt kosteloos ondersteuning aan bedrijven die vragen hebben over natuurlijk kapitaal of die hiermee aan de slag willen.

Vragen en advies

Marieke Hoorn, die Helpdesk vanuit RVO.nl begeleidt, licht toe: “Dat kunnen technische vragen zijn over bijvoorbeeld sourcing van grondstoffen, landgebruik, emissies of water, maar ook simpelweg de vraag waar een bedrijf een start kan maken met dit thema.” De experts van de Helpdesk – afkomstig van CREM, Nyenrode Business Universiteit en ARCADIS – beantwoorden de vragen en geven advies. Advies tot maximaal 2 dagen is gratis. In de praktijk blijkt die tijd voldoende te zijn voor een volledig antwoord of advies.

Contact

Heeft u vragen of wilt u advies inwinnen? Dan kunt u bellen met de helpdesk: 0346 29 1333 of het contactformulier invullen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!