Green Deal moet voor schone OV bussen zorgen.

Op de Ecomobielbeurs heeft minister Schulz van Haegen een Green Deal ondertekend. Dit moet er voor zorgen dat alle OV bussen betaalbaar schoonworden en zonder luchtvervuilende of klimaatbelastende emissies kunnen rijden.

Green Deal moet voor schone OV bussen zorgen.

In 2025 worden alle OV bussen in Nederland op zero emissie gebracht.


Op waterstofcel aangedreven stadsbus van het GVB met opschrift: ik rij uitstootvrij

Schultz: 'In een dichtbevolkt land als het onze is het van belang dat ons land leefbaar en aantrekkelijk blijft. We moeten dus kiezen voor duurzame mobiliteit. Met deze Green Deal pakt de markt haar eigen verantwoordelijkheid en houden we onze steden leefbaar.'

De Green Deal heeft tot doel om in de periode van 2015-2025 in alle openbaar busvervoerconcessies zero emissie als eis voor inzet van de bussen op te laten nemen. Minister Schultz sluit de Green Deal mede namens minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) met de Stichting Zero Emissie Busvervoer en decentrale overheden.

Deze overheden krijgen hulp bij het vormgeven van openbaar busvervoerconcessies en voeren pilots uit met verschillende soorten zero emissie bussen (elektrisch, plug-in hybride, brandstofcel). Het ministerie draagt in deze Green Deal bij door mogelijke juridische belemmeringen in de concessiewetgeving aan te pakken. Naar verwachting starten dit jaar pilots met zero emissiebussen in Maastricht, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch.

Ook maakte de minister vandaag bekend dat zij in Europees verband gaat samenwerken op terrein van waterstofauto’s. Nederland is eerst verantwoordelijke voor dit zogeheten Europese ‘Hydrogen Infrastructure for Transport’ (HIT) project dat tot doel heeft een uniforme uitrol van waterstof tankstations te ontwikkelen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt hierin samen met Zweden, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Engeland en private partijen. Nu is al afgesproken dat er 3 nieuwe waterstof tankstations worden gebouwd, waarvan één in Rotterdam. Ook in Zweden en Denemarken komt een waterstof tankstation.


Er is voor het HIT project bijna € 4 miljoen aan Europese subsidie verkregen, waarvan € 1,2 miljoen voor Nederland. Dat bedrag komt boven op de € 5 miljoen die minister Schultz vorig jaar heeft gereserveerd voor onderzoek en een proef met waterstof en tankinfra.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!