Green Deal tackelt regels voor circulaire ondernemers

  • Innovatie & MVO
  • Bron: RVO

Bedrijven die circulair ondernemen hebben moeite om secundaire grondstoffen te importeren en exporteren, omdat de regelgeving per land verschilt. De Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) harmoniseert de regels met succes.

Green Deal tackelt regels voor circulaire ondernemers

Ruim 1,5 jaar geleden ondertekenden ministers uit Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, het bedrijfsleven en milieuorganisaties de Green Deal. Ze wilden de circulaire economie stimuleren door handel en transport in herbruikbare grondstoffen te vergemakkelijken. Daarvoor is harmonisatie in regelgeving en procedures nodig.

Aansluiting op transitieagenda's

Voor Nederland is de harmonisatie belangrijk. Om een sluitende business case te krijgen hebben circulaire ondernemers toegang nodig tot buitenlandse reststromen of buitenlandse markten. Bovendien zet de Nederlandse overheid vol in op de circulaire economie. Materialen zoals metalen en plastics moeten zo lang en hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt. Bedrijven en overheid hebben daarom recent transitieagenda’s opgesteld.

Cases biomassa, metalen en kunststoffen

De Green Deal NSRR heeft in eerste instantie 3 cases opgepakt rond 3 verschillende reststromen: compost, non-ferro metalen uit verbrand huisvuil en hard PVC. Bedrijven en overheden analyseerden problematische regels en procedures bij handel en transport en vonden oplossingen. Zo kregen de stromen compost en hard PVC in Nederland de eindeafval-status. De volgende stap is dat het buitenland ze ook niet meer als afval beschouwt, waardoor er soepelere regelgeving geldt.

Nieuwe cases

Inmiddels is de Green Deal uitgebreid. Er is een case bijgekomen over de export van struviet van Nederland naar Frankrijk. Een tweede nieuwe case gaat over elektronisch afval: hoe kunnen goed, vooraf goedgekeurde recyclers profiteren van snellere procedures? Het idee is om de oplossing te vinden in een eenduidige interpretatie en implementatie van Europese regelgeving.

Circulair ondernemer? Meld uw case

Hebt u als circulaire ondernemer ook te maken met belemmeringen die het lastig maken om herbruikbare grondstoffen grensoverschrijdend te transporteren of te verhandelen? Meld uw case bij het interdepartementale programma Ruimte in Regels. Het programma Ruimte in Regels is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze Green Deal.

The Santa's Club WELCOME TO SANTA'S CLUB

Met je collega’s, vrienden of zakenrelaties je eigen kerstpakket shoppen?