Green Deals Indienen tot eind februari

  • Innovatie & MVO
  • Bron: FME-CWM

Nieuwe projecten voor de tweede ronde Green Deal kunnen nog tot en met 29 februari worden ingediend via rijksoverheid.nl/greendeal. Al meer dan zestig projecten zijn aangemeld voor de tweede inschrijvingsronde Green Deal.

Green Deals Indienen tot eind februari

Het gaat om concrete duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit die op zichzelf rendabel zijn, maar vanwege allerlei belemmeringen toch niet tot stand komen.

Vergroenen van samenleving

Het grootste deel van de voorstellen komt vanuit burgerinitiatieven en mkb-bedrijven, het vergroenen van de samenleving zien zij als een economische kans. Bijvoorbeeld door elektrisch vervoer, of grondstoffen duurzaam te gebruiken. Het kabinet is op zoek naar meer concrete duurzame initiatieven op het gebied van water, biodiversiteit, grondstoffen en mobiliteit. Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje in de goede richting krijgen. De overheid kan wet en regelgeving aanpassen, afzetmarkten voor nieuwe technologieën ondersteunen, zorgen voor goede samenwerkingsverbanden en de toegang tot de kapitaalmarkt verbeteren.

Aanmelden

Initiatieven die passen in de Green Deal kunnen nog tot het eind van deze maand online een voorstel indienen. Voor vragen over de Green Deal kunt u bellen naar Postbus 51 via het nummer: 0800 – 8051.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!