Grens pensioenkosten bereikt

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het eens met de commissie Goudswaard: de grens van de pensioenkosten in ons land is bereikt.

Grens pensioenkosten bereikt

Het pensioenstelsel kan alleen in stand blijven als we de regelingen moderniseren en aanvaarden dat de pensioenuitkeringen meer gaan afhangen van beleggingsresultaten.
Een stelsel dat zich aan de prijsstijgingen aanpast en waardevaste uitkeringen garandeert, lijkt volgens de ondernemingsorganisaties buiten bereik.

Uit CPB berekeningen voor de commissie blijkt dat de kosten bij ongewijzigd beleid de komende 15 á 20 jaar fors zullen stijgen.
Van bijna 13 procent naar ruim 17 procent van de loonsom.
De stijging komt door de hogere levensverwachting en de dalende trend in de “lange rente”.

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat de pensioenkosten nú al op een erg hoog niveau liggen.
In acht jaar tijd zijn de totale kosten gestegen van 9 mld. naar 25 mld. euro.
Deze stijging is niet reëel en voor ondernemers niet op te brengen.
De ondernemersorganisaties denken dat komende jaren op pensioengebied de broekriem moet worden aangehaald.

De commissie Goudswaard stelt dat een reëel pensioenstelsel mogelijk is, een stelsel dat aan de prijsstijging is aangepast.
MKB-Nederland e VNO-NCW plaatsen daarbij hun kanttekeningen.
‘Het streven naar een waardevast pensioen is begrijpelijk, en deze onderschrijven wij ook.
Maar een waardevast pensioen kan geen garantie zijn.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!