Grijs en Groen onderwijs

  • Onderwijs & Training
  • Bron: N.V. Economische Impuls Zeeland

Voorafgaand aan de jaarlijkse Lentemeeting van NV Economische Impuls Zeeland op 15 april verbonden Zeeuwse onderwijspartijen zich aan de verdere ontwikkeling van de Werkplaats Zuidwest Delta.

Grijs en Groen onderwijs


De Hogeschool Zeeland, de Roosevelt Academy (Eleanor Instituut), NV Economische Impuls Zeeland, ROC Westerschelde, ROC Zeeland, Edudelta Onderwijsgroep en het Hoornbeeck College zetten hiermee een belangrijke stap op weg naar een nieuwe samenwerkingsvorm van onderwijsinstellingen  in Zeeland. Het initiatief is opgekomen vanuit het ‘groene’ onderwijs en vindt nu verbinding met ‘niet groene’ vormen van onderwijs en onderzoek, binnen en buiten Zeeland.

Ideale combinatie van kennis en kunde
De Werkplaats Zuidwest Delta verbindt ondernemers, overheden, onderwijs, onderzoek en omgeving om ‘groen en grijs’ onderwijs af te stemmen op allerlei veranderingen in onze omgeving.

Ton Tissink van de Edudelta Onderwijsgroep is als projectleider nauw betrokken bij de ontwikkeling: “Dorpen zijn al lang niet meer zelfvoorzienend en krijgen andere functies.
Agrariërs worden ondernemers die zich ook bezighouden met bijvoorbeeld recreatie of landschapsbeheer.

Andere partijen als toeristen en ondernemers zijn op het platteland te vinden. Dat betekent dat ook andere elementen aan het ‘groene’ onderwijs moeten worden toegevoegd.
Studenten moeten hun blik kunnen verruimen om in de toekomst op veranderingen in te kunnen spelen. Anderzijds hebben bedrijven behoefte aan arbeidskrachten die op innovatieve wijze met die veranderingen om kunnen gaan.

De Werkplaats Zuidwest Delta vormt hiervoor een intersectoraal platform met de ideale combinatie van kennis en kunde. Studenten op allerlei niveaus en van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen worden vanuit de Werkplaats gekoppeld aan vragen en projecten vanuit het bedrijfsleven. Zo maken zij kennis met de praktijk en met andere denkniveaus. Bedrijven krijgen op hun beurt zinvolle input en de omgeving vaart er wel bij omdat er vanuit een breder perspectief wordt gekeken naar problematiek of uitdagingen.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!