Groei BBP sterk onder druk

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Ondernemerschap.nl

In het vierde kwartaal is de economie in een recessie beland.

Na een goed eerste kwartaal met een groei is de economie in de loop van 2011 weer onder druk komen te staan. De daling in het vierde kwartaal is deels incidenteel, als gevolg van het zachte winterweer in november en decem-ber (minder energieverbruik). Daarnaast lieten zowel de investeringen als de uitvoer een groeiver-traging zien. De consumptie door zowel de overheid als de huishoudens daalde zelfs.

Het gebrek aan consumentenvertrouwen en het effectueren van de bezuinigingen door de overheid zijn hier debet aan. Ook voor de eerste drie kwartalen van 2012 wordt een daling voorzien. Het conjunc-tuurmodel van EIM1 laat voor het eerste en tweede kwartaal een krimp zien van 1%, resp. 0,8%. Ook het derde kwartaal van 2012 zal nog geen groei laten zien, maar de krimp wordt wel minder. De voortwoekerende eurocrisis is voor een belangrijk deel debet aan de vertraging in de export-groei. De koopkrachtdaling, de aanscherping van de hypotheekvoorwaarden en de onzekerheden rond de hypotheekrente en de pensioenen drukken de consumptieve bestedingen en de woning-bouw. In tegenstelling tot in de omliggende landen dalen de binnenlandse bestedingen. Deze ont-wikkelingen doen de bedrijfsinvesteringen geen goed. De bedrijfsinvesteringen bevinden zich op een zeer laag niveau.


Mede door de eurocrisis (die nog steeds niet structureel is opgelost) blijven de onzekerheden on-verminderd groot.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!