Groei HO veel groter dan budget

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Science Guide

De stijging van het aantal studenten wordt grotendeels opgevangen door in te dikken in de begrotingen van hogescholen en universiteiten. De Miljoenennota laat een zeer beperkte oploop zien van de voorziene bekostiging van de HO-populatie.

Groei HO veel groter dan budget

 "Bij het Hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs is sprake van een toename van de studentenaantallen. Om die reden stijgen de uitgaven bij beide sectoren over de jaren heen," zo schrijft minister De Jager.

2% meer bij 26% groei

Het kabinet benadrukt dat het "het onderwijs [ontziet] bij zijn maatregelen voor gezonde overheidsfinanciën. Op cultuur en media wordt in het regeerakkoord ongeveer 0,4 mld. omgebogen. Bij de onderwijsartikelen volgen de uitgaven de ontwikkelingen van leerlingen- en studentenaantallen. De ontvangsten vertonen van 2011 op 2012 een kleine daling, maar lopen vanaf 2012 licht op met ongeveer 0,3 mld. Het verloop van de ontvangsten is hoofdzakelijk te verklaren door een toename van de ontvangsten op de studiefinanciering."

De rekenmeesters van ISO en LSVb zien nog wat meer. "In 2016 is er een toename ten opzichte van 2011 van 2,00 % en 1,70 % procent respectievelijk voor het hbo en wo. Daarentegen zal in 2020 Het aantal voltijd hbo'ers zijn toegenomen met 26% en in het wo met 35%," aldus het ISO. "Extra studenten die er de komende jaren bijkomen worden betaald door de studenten zelf, niet door de overheid. Door het afschaffen van de studiefinanciering voor masterstudenten draaien studenten voor de kosten op," stelt de LSVb vast.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!