Groen licht voor 17.400 woningen in regio Arnhem Nijmegen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het aantal woningen dat mag worden gebouwd in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. In Nijmegen en omstreken mogen de komende tien jaar 8.988 woningen worden gebouwd.

Groen licht voor 17.400 woningen in regio Arnhem Nijmegen

In Arnhem en omstreken zijn dat er 6.498 tot 2020. In de Liemers mogen de komende vijf jaar 1.926 woningen worden gebouwd.

Woningbehoefte

Deze woningbouwafspraken hebben de (Stads)regio, de gemeenten, de woningcorporaties en projectontwikkelaars met elkaar gemaakt in de zogenoemde Regionale Woonagenda.
Daarbij hebben de partijen eerst een betrouwbare raming van de woningbehoefte gemaakt, en die naast alle woningbouwplannen in de regio gelegd.

Stoplicht

Plannen die niet aansluiten op de woningbehoefte zijn, als bij een stoplicht, op rood gezet en worden ingetrokken. Plannen waar niet meteen, maar in de toekomst mogelijk wel behoefte aan is, zijn op oranje gezet. En de plannen die het best aansluiten op de woningbehoefte, hebben groen licht gekregen.

Waardering

Gedeputeerde Josan Meijers heeft grote waardering voor hoe de gemeenten hebben samengewerkt om tot een Regionale Woonagenda te komen: ‘Die heeft geleid tot een gedragen voorstel met concrete woningbouwafspraken. En dat was echt niet gemakkelijk, want een aantal gemeenten kampt met een overschot aan bouwplannen.’

Kwaliteit

‘Uiteindelijk moeten de Woonagenda’s eraan bijdragen dat we het met elkaar meer over de kwalitatieve kant van wonen kunnen hebben, zoals de combinatie van wonen en zorg en de betaalbaarheid en duurzaamheid van woningen. Omdat de lastige opgave van de aantallen nu is afgerond, kan alle aandacht worden gericht op de kwalitatieve keuzes’, aldus Meijers.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!